Klimatexpertis till hälsoprojekt i Östafrika

Ett internationellt projekt studerar hur miljöförändringar kan inverka på människors hälsa i östra Afrika. Arbetet koncentreras på spridning och effekter av sjukdomar som malaria. SMHI bidrar bland annat med klimatscenarier.

De områden i världen som redan idag är drabbade av så kallade vektorburna sjukdomar, till exempel malaria, kan drabbas ytterligare i framtiden. Klimatförändringar och andra förändringar i miljön kommer sannolikt att försämra situationen.

Ett nytt EU-projekt, Healthy Futures, syftar till att minska utbredning och effekter av sjukdomarna, främst genom att bättre kunna förutsäga och informera berörda om de framtida riskerna.

Det internationella, tvärvetenskapliga projektet fokuserar på östra Afrika. Under fyra år kommer ett femtontal partner från olika delar av Europa och Afrika att samarbeta. Förutom klimat- och miljöexperter ingår specialister inom hälsoområdet samt berörda sjukvårdsmyndigheter.

Klimatscenarier och klimatexpertis

SMHIs klimatforskningsenhet Rossby Centre bidrar bland annat med regionala, högupplösta klimatscenarier för hela afrikanska kontinenten och särskilt östra delen. Analyserna sträcker sig femtio år tillbaka i tiden och fram till nästa sekelskifte. Ett viktigt underlag är även ett brett spann med globala klimatberäkningar.

SMHI får också en aktiv roll med att anpassa klimatscenarierna tillsammans med hälsoexperter. I första hand omfattar arbetet att undersöka dagens samband mellan sjukdomar och klimat. Senare kommer projektet att titta på hur framtida miljöförändringar kan påverka utvecklingen.