Klimatet i Afrika vid 1,5 eller 2 graders global uppvärmning

En översikt av möjlig påverkan på klimatet i Afrika vid 1,5 eller 2 graders global uppvärmning kommer att presenteras av SMHI-forskaren Grigory Nikulin vid den årliga stora forskarkonferensen EGU 2018 i Wien.

– Det är generellt brist på information om de möjliga effekterna av 1,5 eller 2 graders global uppvärmning på det regionala klimatet i Afrika, säger Grigory Nikulin. De flesta studier som tittar på detta använder data från globala modeller med låg upplösning. Vi använder ett stort antal högupplösta regionala klimatmodeller för att klarlägga regionala och lokala klimatförändringar vid varierande global uppvärmning. 

Påverkan på klimatet i Afrika

Analyser visar en robust regional uppvärmning som överstiger den globala uppvärmningen över större delen av Afrika.

– Den starkaste uppvärmningen finns i subtropiska områden, och den svagaste i kustregioner som påverkas av att havet värms upp långsammare, säger Grigory Nikulin.

Det är en tendens mot en ökning av den årliga medelnederbörden i delar av Afrika (till exempel centrala och östra Sahel och östra Afrika) vid de båda globala uppvärmningsnivåerna, men det är stora osäkerheter då de olika simuleringarna visar olika resultat.

– Däremot är det en konsekvent ökning av intensiteten för dagliga nederbörden de våta dagarna över en stor del av det tropiska Afrika redan vid 1,5 grads global uppvärmning. Detta förstärks vid 2 graders global uppvärmning. En konsekvent skillnad mellan 2 och 1,5 grader märks också i årlig medeltemperatur och intensitet för dagliga nederbörden. Vår studie indikerar att en ytterligare uppvärmning med 0,5 grader faktiskt kan ge en robust förändring för några aspekter av det afrikanska klimatet och dess extremer, understryker Grigory Nikulin.

Resultaten framtagna inom CORDEX

De resultat som presenteras under EGU 2018 har tagits fram inom CORDEX nätverk för regional klimatmodellering. Under den andra delen av CORDEX-Africa Analysis Campaign har forskare från fyra afrikanska regioner fokuserat på att skriva vetenskapligt granskade artiklar för FN:s klimatpanel IPCC:s specialrapport om klimatet vid 1,5 grads global uppvärmning. De sex första vetenskapliga artiklarna har accepterats för publicering och kommer att ingå i IPCC:s rapport.

Grigory Nikulin håller föredrag vid CORDEX session vid EGU 2018 fredagen den 13 april. CORDEX, Coordinated Regional Climate Downscaling Experiment, startades av klimatforskningsprogrammet WCRP (World Climate Research Programme) för att koordinera regional nedskalning av globala klimatscenarier. SMHI är värd för det internationella projektkontoret för CORDEX.

Alla simuleringar inom CORDEX Africa är tillgängliga genom CORDEX/Earth System Grid Federation, ESGF.