Klimateffektstudie av snötillgång för Vasaloppet

Genom att kombinera olika typer av data går det att undersöka effekter av ett förändrat klimat. Som ett exempel har en forskare från SMHI studerat hur ett förändrat klimat skulle kunna påverka tillgång till natursnö och möjlighet att producera konstsnö för Vasaloppet under resten av seklet.

När klimatet förändras kommer snösäsongen att bli kortare och snötäcket tunnare. I ett förändrat klimat kan ett varaktigt snötäcke komma att bli ovanligt i Götaland och östra Svealand, och även i Dalarna kommer förändringen märkas.

– Jag tycker därför att det skulle vara intressant att undersöka framtida förutsättningarna för den snötillgång som Vasaloppet behöver, säger Chantal Donnelly, forskare på SMHI.

Hon har gjort en modellstudie av hur förutsättningarna för snötillgång för Vasaloppsspåret mellan Sälen och Mora ser ut under resten av seklet.

– Om världen lyckas hålla tvågradersmålet, så ser det ut ungefär som idag med tillgång till natursnö fram till mitten av seklet. Mot slutet av seklet märks snöbristen mest, speciellt ner mot Mora. Där kommer det att saknas tillräckligt med natursnö i stort sett varje år, säger Chantal Donnelly.

Andel av åren där natursnön inte räcker till - Vasaloppet
Andel av åren där natursnön inte räcker till för att dra maskinpackade skidspår vid fyra platser längs Vasaloppets spår (RCP4,5). Förstora Bild

Konstsnö kompenserar

Samtidigt har hon undersökt i vilken utsträckning klimatet tillåter tillverkning av konstsnö, något man redan idag använder sig av för att preparera Vasaloppsspåren. Och enligt studien finns förutsättningar att fortsätta tillverka konstsnö.

– För att tillverka konstsnö behövs idag -4 grader eller kallare, och vi kommer att fortsätta ha dagar som är tillräckligt kalla, även om de minskar i antal, säger Chantal Donnelly.

– Trots större utmaningar då klimatet förändras visar min studie att det ändå finns förutsättningar för ett skidlopp i Gustav Vasas spår, på snö, vid slutet av seklet, säger Chantal Donnelly.

Tvågradersmålet viktigt för snötillgången

Analysen av snötillgång för Vasaloppet förutsätter att den globala klimatförändringen begränsas till under två grader, det så kallade tvågradersmålet. Om klimatförändringen blir större kommer bristen på natursnö att öka och förutsättningarna att tillverka konstsnö med dagens metoder bli sämre.

Studien är gjord inom projektet Hazard Support som ett exempel på en skräddarsydd klimattjänst där SMHIs forskare har använt en kombination av klimatscenariodata och hydrologiska data för att ta fram klimateffekterna specifik för en verksamhet. SMHI tillgängliggör projektioner av hur klimatförändringar kommer att påverka Sveriges klimat och hydrologi i webbaserade klimattjänster, men med skräddarsydda och mer detaljerade analyser kan klimateffekterna för specifika verksamheter beräknas. För analyserna om framtida snötillgång i Vasaloppsspåren har en begränsad (RCP 4,5) respektive hög (RCP 8,5) utvecklingsväg för utsläpp av växthusgaser till atmosfären använts.