Klimateffektatlas för klimatförändring i Afrika blir verklig

Nu börjar forskare skapa en klimateffektatlas över Afrika. Den ska visa effekter av ett förändrat klimat. SMHI finns med som expertstöd när klimateffektatlasen skapas av forskare i Afrika.

Atlasen ska visa de lokala effekter som uppkommer då klimatet förändras och den globala medeltemperaturen ökar med 1,5°, 2° eller 4°C. Den bygger på analyser av klimatindikatorer som är viktiga för t.ex. jordbruk, hälsa, vatten, energi och naturkatastrofer. Dessa visar information från globala och regionala klimatmodeller om beräknat framtida klimat.

– Det första fokusområdet som vi ska jobba med under 2017 är jordbruk. Vi räknar med att hela klimateffektatlasen tar fyra år att färdigställa, säger Grigory Nikulin, forskare på SMHI.

Försäljare som överraskats av översvämning, Afrika
Ett förändrat klimat kan medföra fler kraftiga regn, som kan leda till plötslig översvämning. Regionala simuleringar av ett förändrat klimat visar mycket detaljer och ger därför stor möjlighet att analysera lokala effekter och att anpassa samhället efter det förändrade klimatet, vid sidan om utsläppsbegränsande åtgärder.

SMHI ger expertstöd

Analyserna görs i Afrika av lokala forskare. Projektet leds från University of Cape Town i Sydafrika.

– Vi har i flera år arbetat tillsammans för att bygga upp lokal kompetens kring klimatmodellering. Nu tar de huvudansvaret och vi finns med som expertstöd. Det är ett stort och viktigt steg i arbetet med att sprida kunskap och kompetens, påpekar Grigory Nikulin. 

Tydligt beslutsstöd

Samtidigt som klimateffektatlasen är ett viktigt verktyg för klimatanpassning, är det också ett tydligt exempel på hur beslutsstöd går att skapa utifrån regional klimatmodellering. Inom CORDEX nätverk för regional klimatmodellering finns tankar om att skapa liknande klimateffektatlaser för fler områden i världen.  

Den svenska regeringen bidrar med 1,5 miljon kronor till projektet under 2017.

Medelnederbörd Africa
Regionala klimatberäkningar ger högupplöst klimatinformation som används för att analysera regionala och lokala effekter av ett förändrat klimat, för att anpassa samhället till det förändrade klimatet. Kartorna till höger visar den beräknade förändringen för medelnederbörden under säsongen juli-september i Afrika år 2071-2100 under vid en fortsatt hög klimatförändring (RCP 8,5), jämfört med referensperioden 1971-2000 (till vänster). Den undre raden visar ensemble-medelvärdet av åtta globala klimatmodeller och den övre raden visar motsvarande regionala nedskalning av de globala modellerna, gjord med en regional klimatmodell med 50 km upplösning.