Klimatatlas kan stödja anpassning till förändrat klimat i Afrika

Under flera år har forskare från SMHI arbetat tillsammans med afrikanska forskare för att bygga upp kunskap om klimatförändringen i Afrika. Nu vill de utveckla en klimatatlas som visar på regionala effekter vid olika klimatscenarier, som stöd för viktiga samhällsfunktioner.

I förra veckan trädde klimatavtalet från Parismötet COP 21 i kraft. Denna vecka startar COP 22, som ska ta upp nationell och lokal hållbar utveckling. På plats i Marrakesh under inledningen till COP 22 finns Grigory Nikulin, forskare på SMHIs klimatforskningsenhet Rossby Centre, som i flera år samarbetat med afrikanska forskare för att sprida och bygga upp kunskap om klimatförändringen i Afrika och dess lokala effekter.

– ­Regional klimatinformation för olika klimatscenarier är till stor nytta för många aktörer i samhället. Det arbete vi har påbörjat tillsammans med afrikanska forskare är mycket viktigt för att bygga upp den inhemska kapaciteten och kunskapen om klimatförändringar och dess effekter, säger Grigory Nikulin.

Tillgången till omfattande beräkningsresurser på avancerade stordatorer är dock begränsad för många afrikanska länder.

– Vi vill därför samverka och tillsammans bygga upp en effektatlas för Afrika med systematisk regional analys av 1,5, 2 och 4 graders global uppvärmning, utifrån lokala behov och till stöd för de många samhällen som idag saknar detaljerad information om utvecklingen av klimatet, säger Grigory Nikulin.

Teamet som planerat effektatlasen för Afrika.
Teamet som planerat effektatlasen för Afrika. Från vänster Grigory Nikulin, SMHI, Modathir Zaroug, University of Cape Town, Andreas Haensler, tyska klimatcentret GERICS, Christopher Lennard, University of Cape Town och Iréne Lake, SMHI.

Effekter för olika samhällssektorer

Atlasen byggs upp av analyser av olika klimatindikatorer speciellt anpassade till de lokala behoven av information. Exempel på områden där beslutsunderlag behövs är hälsa, vatten, jordbruk, energi och naturkatastrofer.

– Vi arbetar med ett vetenskapligt angreppssätt och hela projektet svarar mot COP 22s intention att stimulera samarbete med Afrika för att förbereda för och anpassa till lokala klimateffekter. Denna typ av atlas skulle vara av stort värde för samhällen som står inför stora utmaningar när klimatet förändras, säger Grigory Nikulin.

Några exempel för Afrika gjordes i det europeiska projektet Impact2C, som byggde upp en liknande atlas som visar effekter i Europa av 2 graders global temperaturökning.

Möjlig projektstart redan 2017

Planen för en effektatlas för Afrika presenteras vid COP 22 i Marrakesh tisdag 8 november 2016. Arbetet med att bygga upp atlasen inleds under 2017 om nödvändig finansiering säkras. Hela atlasen skulle kunna vara färdig till år 2020, och utgör då ett viktigt material i arbetet med anpassning till ett förändrat klimat i afrikanska länder.

Den svenska regeringen har tidigare bidragit med särskilt stöd för att genomföra en satsning på klimattjänster i Afrika. Denna satsning har bl.a. gjort det möjligt för SMHI att tillsammans med University of Cape Town hålla en workshopserie för att utbilda afrikanska forskare så att de själva bygger upp den inhemska kapaciteten och kunskapen att analysera det förändrade klimatet och effekterna i samhället.

Arbetet med regional klimatförändring har skett inom ramen för det internationella CORDEX-samarbetet som syftar till att utveckla regional, detaljerad klimatinformation över hela världens landområden. CORDEX (Coordnated Regional climate Downscaling Experiment) samordnas av det internationella projektkontoret för CORDEX vid SMHI.