Klimat och utsläpp av näringsämnen utmanar miljön i Östersjön

Övergödning, algblomning och döda bottnar. Miljön i Östersjön är redan idag utsatt och ett förändrat klimat påverkar havet ytterligare. Gemensamt arbete kan dock vända utvecklingen.

Helén Andersson, oceanografisk forskning SMHI
– Havet känner inga nationsgränser, därför är det viktigt att vi jobbar ihop, säger Helén Andersson, chef för SMHIs oceanografiska forskning.

– Det är viktigt att vi diskuterar frågan ur vetenskapligt, politiskt och förvaltningsperspektiv, att vi ser frågan från flera olika håll, för vi behöver samsyn och samförståelse för att få resultat, säger Helén Andersson, forskare på SMHI.

Hon leder den oceanografiska forskningsenheten på SMHI, där de forskar kring hur klimatförändring och näringsutsläpp påverkar Östersjön. Under två dagar är hon tillsammans med flera experter från SMHI på kongressen Baltic Sea Future i Stockholm, för att möta tjänstemän och beslutsfattare runt Östersjön och informera om Östersjöns tillstånd idag och i framtiden.

– Både klimatförändring och utsläpp av näringsämnen påverkar den marina miljön. Vi ser i våra klimatscenarier att den ökade temperaturen i vattnen får konsekvenser på mängden syre och alger. Det bör man ta i beaktande i åtgärdsplaner för den marina miljön.

Mål 14 i Agenda 2030

I de globala FN-målen, Agenda 2030, rör Mål 14 havet och marina resurser. Mål 14 tar bland annat upp vikten av att reducera lokala näringsutsläpp för att minska övergödningseffekter.

– Det här är en fråga som kommer att vara aktuell lång tid framöver. Havet känner inga nationsgränser, därför är det viktigt att vi jobbar ihop, understryker Helén Andersson.  

Möt SMHI på Baltic Sea Future

SMHI deltar under Baltic Sea Future, en kongress i Stockholm där tjänstemän och beslutsfattare, forskare och näringsliv från länderna runt Östersjön samlas för tvärvetenskapliga diskussioner. SMHI finns på plats med både experter och forskare med omfattande kunskap om Östersjön i dag och de framtida utmaningarna för havet.