Kall vinter men inte extremt NAO

Det storskaliga väderfenomenet NAO, nordatlantiska oscillationen, blev sammantaget denna vinter inte lika extremt negativt som förra vintern. Generellt ger ett negativt NAO-värde ofta kallt vinterväder i Skandinavien, vilket exempelvis kunde noteras under december.

Storskaliga svängningar i väderläget är ofta förklaringen till varför det periodvis blir kallt eller milt vintertid. Den nordatlantiska oscillationen, NAO, är en naturlig svängning i atmosfären över nordatlanten.

När skillnaden i lufttryck är mindre än normalt mellan Island och Azorerna ger detta upphov till ett negativt NAO-index. Den situationen resulterar i att lågtryck som bildas över Atlanten tvingas ta en bana söder och/eller norr om oss och lämnar öppet för bildande av kyligare luftmassor över Skandinavien, genom att betydligt kallare luft från Ryssland eller Arktis sveper ner över Skandinavien.

Det omvända gäller i perioder med positivt NAO-index då lågtryckens bana berör nordvästeuropa och Skandinavien som därigenom får in mild luft från Atlanten.

NAO och högtryck bestämde vinterkylan

Förra vintern noterades ett extremt lågt värde för NAO-indexet, det lägsta värdet sedan 1950-talet. Trots att den senaste vintern på en del platser i Sverige var kallare än förra vintern var däremot det sammanlagda NAO-värdet inte lika lågt.

Från mitten av november och en bit in i januari i år var indexet för NAO negativt, vilket gav en tidig start på kylan som också blev långvarig. Under januari följde en tid med övervägande positivt index då också kylan lättade. Men under den senaste köldperioden i februari rådde fortfarande positiva värden för NAO-indexet. Kylan hängde då samman med att ett blockerande högtryck låg stilla över norra Skandinavien och därmed hindrade de milda västvindarna att hitta hit.

Kalla vinterperioder kan alltså kopplas till ett negativt NAO-index. Men vinterkylan kan också bestämmas av stora blockerande högtryck som parkerar sig över östra Nordatlanten eller Skandinavien.

NAO2010-2011
Tidsserie av ett index för den storskaliga vädersvängningen North Atlantic Oscillation sedan år 1951. Staplarna visar ett NAO–index som är baserat på medeltryckskillnaden mellan Island och Azorerna under december, januari och februari. Uppåtgående staplar visar positivt NAO-index, som generellt ger milda vintrar, och nedåtgående negativt NAO-index som överlag gör att vi har kallare väder i Skandinavien. Den sista stapeln motsvarar den senaste vintern 2010-2011. Förstora Bild
NAO dagligt
Dagligt index för NAO från början av november 2010. Källa NOAA Förstora Bild

Kontaktpersoner

Per Kållberg, forskare meteorologi, per.kallberg@smhi.se
Åke Johansson, forskare meteorologi, ake.johansson@smhi.se
Erik Kjellström, klimatforskare, erik.kjellstrom@smhi.se