Joakim Langner ny chef för SMHIs forskning

Joakim Langner har utsetts till ny chef för SMHIs forskningsavdelning. Han har en mångårig bakgrund som forskare inom luftmiljö och klimat, och en lång erfarenhet av ledande befattningar inom SMHI.

Joakim Langner

Joakim Langner är docent i meteorologi på Stockholms universitet och har arbetat på SMHI sedan 1992. Han har arbetat som forskare och specialist inom främst luftmiljö och klimat. Joakim Langner har haft flera chefsbefattningar på SMHI genom åren, bland annat har han varit chef för forskningsavdelningen 2006-2010.

– Jag ser fram emot att återigen få leda forskningsverksamheten på SMHI. Det händer mycket inom SMHIs områden både i Sverige och internationellt. Jag ser en fortsatt utveckling där vi genom vår forskning fortsätter att skapa ny kunskap till nytta både i Sverige och långt utanför landets gränser genom våra internationella samarbeten, säger Joakim Langner.

– Jag är glad att kunna välkomna Joakim Langner som chef för forskningsavdelningen. Hans erfarenhet av såväl forskning som ledarskap och internationellt samarbete passar bra i den allt mer globala värld vi verkar inom, säger generaldirektör Rolf Brennerfelt.