Internationell konferens om utveckling av klimattjänster som beslutsstöd

Den femte internationella konferensen om klimattjänster är just avslutad. Konferensen lyfte flera viktiga frågor inom tillväxtområdet klimattjänster, det vill säga beslutsstöd som bygger på klimatinformation användbart för olika samhällsaktörer.

Utveckling av klimattjänster har vuxit mycket världen över under senare år. Det finns både nationella och internationella initiativ, där bland annat Global Framework for Climate Services (GFCS), ett globalt nätverk för klimattjänster, hjälper till att föra ut klimattjänster i samhället. Trots detta är behovet av klimattjänster för att stödja regeringar, beslutsfattare, marknad och allmänhet långtifrån uppfyllt.

Behovet av samverkan och kontakt mellan de organisationer som arbetar med klimattjänster är stort. Denna samverkan kan underlätta i arbetet med att skapa lättillgängliga tjänster och effektiva processer kring utvecklingen av tjänsterna. För att belysa och hitta vägar att möta dessa utmaningar fokuserade den femte internationella konferensen om klimattjänster, 5th International Conference on Climate Services (ICCS5), på kapacitetsuppbyggnad och att bygga nätverk.

Internationella möten på konferens om klimattjänster
William Gutowski, CORDEX, Iréne Lake, föreståndare för Internationella projektkontoret för CORDEX vid SMHI, Ana Elisa Bucher, Världsbanken och Grigory Nikulin, forskare på SMHI på konferensen Fifth International Conference on Climate Services. Förstora Bild

SMHI bidrar med erfarenheter

Från SMHI medverkade Iréne Lake och Grigory Nikulin på konferensen. De representerade SMHI och det internationella samarbetet för regional klimatinformation, Coordinated Regional Climate Downscaling Experiment, CORDEX. De presenterade och delade med sig av SMHIs och CORDEX erfarenhet av att skapa nationella svenska klimattjänster baserade på resultat från SMHIs regionala beräkningar av framtida klimat.

– Att delta i den här konferensen är ett utmärkt sätt att se hur SMHI och CORDEX kan bidra till arbetet med klimattjänster och samarbeta med en mängd olika aktörer som verkar inom området. Förutom detta tar vi också med oss ny kunskap och insikt om utvecklingen av och utmaningarna för dessa alltmer efterfrågade tjänster, säger Iréne Lake och Grigory Nikulin.

Grigory Nikulin och Irene Lake på ICCS5
SMHIs Grigory Nikulin och Irene Lake presenterade SMHIs arbete med att utveckla klimattjänster på konferensen Fifth International Conference on Climate Services. Förstora Bild