Internationell granskning lovordar vattenverktyg

SMHIs nya beräkningssystem för Sveriges vattenförvaltning fick goda omdömen i en internationell vetenskaplig granskning. Expertpanelen pekade på att verktygen integrerats mycket väl och kan fungera som ett föredöme för andra EU-länder.

Ett omfattande beräkningssystem för den svenska vattenförvaltningen har byggts upp inom SMHI under de senaste åren. Systemet gör det möjligt för olika aktörer att få bakgrundsmaterial via webbtjänster som rör beslut inom vattenfrågor, t ex vattenflöden, vattenkvalitet och algblomningar. Med hjälp av beräkningsmodellerna kan användaren även utföra egna scenarier och beräkningar i webbtjänsten HOME Vatten.

Verktygen har nyligen granskats av en internationell expertpanel med syfte att identifiera styrkor och svagheter. Granskningen omfattade de nationella högupplösta beräkningssystemen för vatten och närsalter i sötvatten, S-HYPE, och den biogeokemiska kustzonsmodellen PROBE-SCOBI.
 

Bra betyg för systemet

- Den oberoende expertgranskningen ger oss värdefull vägledning för fortsatt förbättringsarbete. Utvärderingen säkerställer också att systemet bygger på en god vetenskaplig kvalitet, säger Joakim Langner, forskningschef SMHI.

Efter flera dagars arbete i form av seminarier, workshops och besök i fält kunde de första sammanfattande resultaten presenteras. Det framkom då att utvärderarna inte tidigare hade sett något liknande system som integrerar mätdata, modeller, söt- och saltvatten för ett helt land.

- Gruppen lämnade rekommendationer om hur systemet kan vidareutvecklas. Man var som helhet mycket nöjd med detta nationella initiativ som kan fungera som ett bra exempel för andra EU-länder när det gäller att kombinera ”state of the art-modeller” med nationella databaser, säger Niclas Hjerdt, programchef för Vattenförvaltningen på SMHI.

- Vetenskapen bakom systemet bygger på många års arbete och kreativa idéer från ett tiotal medarbetare, säger Berit Arheimer, chef hydrologisk forskning SMHI.
 

Omfattande granskningsarbete

Inför utvärderingen granskades vetenskapliga rapporter och artiklar från forskningsgruppen på SMHI. Granskningen inleddes med ett användarseminarium med tema ”Hur kan hydrologiska modeller hjälpa och vilka specifika krav måste uppfyllas för att säkerställa att modellbaserad information blir användbar inom vattenförvaltning?”
 

Vetenskaplig utvärdering
Expertpanelen besökte SMHIs fältforskningsstudie för vatten och fosfor.

Utvärderarna fortsatte sedan ut i fält för att tillsammans med forskare från SMHI och en representant från LRF se på de studier som SMHI bedriver för att förbättra förståelse av källor och flödesvägar för vatten och fosfor. Efter intensivt sammanställningsarbete kunde de första resultaten från granskningen presenteras för SMHIs forskare.

Initiativet till utvärderingen kom till genom samråd med de svenska vattenmyndigheterna, Naturvårdsverket, SGU och SMHI. I utvärderingsgruppen deltog doktor Stein Beldring från Norges Vassdrags och Energidirektorat (NVE), professor Valentina Krysanova från Potsdam Institute for Climate Impact Research (Tyskland), professor Paul Whitehead från universitetet i Reading i England, professor Paul Tett från universitetet i Edinburgh samt doktor Sverker Evans från Naturvårdsverket och direktör Björn Sjöberg från Västerhavets Vattenmyndighet.