”Idag kan klimatforskningen ge säkrare underlag”

Klimatforskningen vid SMHIs Rossby Centre har växt markant de senaste åren. Centret befäster nu en position som ett av tre världsledande institut när det gäller högupplösta, så kallade regionala klimatberäkningar.

-Vi kommer aldrig att exakt kunna förutsäga hur klimatet förändras. Men idag har vi en betydligt utökad kunskap om klimatsystemet, jämfört med för något decennium sedan. Det gör att vi med större säkerhet kan leverera trovärdigt underlag för forskning och för beslutsfattande.

Colin Jones är chef för SMHIs klimatforskningsenhet Rossby Centre, med särskild inriktning på högupplösta klimatberäkningar för Skandinavien och Europa. Energi, samhällsplanering och skogsforskning är bara några exempel där detaljerade klimatberäkningar och klimatexpertis är viktig input för framtidsbesluten.

Underlag för nästa IPCC-utvärdering

Ett starkt fokus finns just nu även på att utveckla globala klimatberäkningar. Förutom att stärka kvaliteten på forskningen för Sverige öppnar det upp helt nya möjligheter att samverka med andra forskargrupper för klimatstudier i regioner som östra Afrika eller Arktis. Med den globala modellen kan Sverige också lämna bidrag till det omfattande internationella samarbetet som bland annat kommer att vara en viktig grund för IPCCs nästa stora utvärdering.

– Nu kan vi bidra till de områden i världen som påverkas allra mest av klimatförändringar, och där man inte heller har tillräckligt med egna resurser till klimatforskningen, säger Colin Jones.

Klimatprediktion och ytterligare uppvärmning

Men hur ser då satsningarna ut framåt för klimatforskningen?

– För Rossby Centre är så kallad klimatprediktion prioriterat. Efterfrågan är mycket stor när det gäller information om klimatutvecklingen under de närmaste 15 åren. Kanske vi kommer att kunna presentera resultat för detta om några år.

Generellt inom klimatforskningen börjar man sannolikt titta mer på effekterna av en kraftigare uppvärmning än det tidigare 2-gradersmålet.

- Utsläppen de senaste tio åren har varit större än våra tidigare värsta scenarier. Med dagens klimatmodeller ser vi att det blir mycket svårt att hålla målsättningen på maximalt två graders global uppvärmning till nästa sekelskifte. Det blir troligen varmare och förändringstakten ökar. Därför behöver vi studera effekterna av en ytterligare uppvärmning.

EU-forskning stor framgång

Kunskaperna växer fram allt mer, men kräver stora satsningar när det gäller datorkraft. Ju mer detaljerade beräkningar, desto större blir behoven av beräkningsresurser. Samarbete mellan forskargrupper, såväl inom Sverige som internationellt är också nödvändigt.

Rossby Centre är involverade i en mängd klimatforskningsprojekt. Bara under förra året startades en rad nya som ska hjälpa till att fatta beslut om utsläppsminskningar och att anpassa till ett förändrat klimat. I nästan alla projekt har Rossby Centre bland annat en roll som leverantör av regionala klimatscenarier och som expert för att analysera och tolka regionala körningar. I flera fall samverkar också andra forskningsgrenar inom SMHI, som hydrologi och oceanografi.

-EUs forskningssatsningar som bygger på samarbete mellan länderna är en stor framgång. Utbytet flyttar fram vårt kunskapsläge inom Sverige men positionerar också Europa som helhet. Vi når helt enkelt betydligt längre, avslutar Colin Jones.

FAKTA

Några av de senaste EU-projekten där Rossby Centre medverkar:


EMBRACE: Förbättrar så kallade jordsystemmodeller som kopplar samman modeller för olika delar av klimatsystemet.

CORDEX: Högupplösta, samordnade klimatberäkningar för valda regioner som östra Afrika och Arktis.

: Första steget mot en gemensam klimatservice i Europa, med tjänster för klimatanpassning.

IMPACT2C: Analyserar effekterna av en global uppvärmning på två grader. Här bedöms risker, sårbarheter och samhällskostnader.

HEALTHY FUTURES: Studerar hur miljöförändringar kan inverka på människors hälsa i östra Afrika, med inriktning på sjukdomar som malaria.