Hydrologiskt nätverk för öppen källkod utvecklas

Hur kan forskare gemensamt kan bidra till hydrologisk modellutveckling? Öppen källkod är en lösning. Nyligen träffades europeiska forskare för att utveckla sitt samarbete.

Intresset är stort för hydrologiska modeller med öppen källkod som användare fritt kan vidareutveckla, så kallade Open Source-lösningar. SMHIs hydrologiska modell HYPE utvecklas med öppen källkod för att forskare runt hela världen gemensamt ska kunna utveckla modellen. Kring källkoden har även ett nätverk bildats, HYPE Open Source Community. Det är unikt genom att det tillgängliggör programkod som också används i operationell drift.

– Vi tycker att det är mycket värdefullt att arbeta med öppen källkod. Det visar på samarbetsvilja och vi får en gemensam kodbas för vidareutveckling av hydrologisk modellering generellt, säger Berit Arheimer, chef för den hydrologiska forskningsenheten på SMHI.

Stort intresse för gemensam modellutveckling

– Vi vill skapa ett aktivt samarbete där forskare från flera grupper kan hjälpas åt att utveckla HYPE-modellen, säger Lena Strömbäck. Hon är forskare och koordinator för den hydrologiska forskningen på SMHI och en av de drivande personerna i nätverket HYPE Open Source Community.

Den senaste internationella workshopen kring HYPE-koden hölls i Bryssel i samband med konferensen Open Water Symposium, som är ett forum för att diskutera öppna data och öppen programkod inom hydrologi.

På workshopen deltog både forskare som använder HYPE i dag och de som är intresserade av att lära sig mer. Med var också representanter för andra Open source lösningar inom hydrologi. Intresset för att bygga ett forum för gemensam modellutveckling är stort.

Diskussion leder till förbättringar

En viktig del av workshopen var att tillsammans diskutera hur forumet HYPE Open Source Community kan utvecklas i framtiden, och hur man kan underlätta för nya användare.

– Bland annat kommer vi att publicera material som gör det lättare att komma igång med HYPE och vi vill skapa en referensgrupp för att göra medlemmarna mer delaktiga i den framtida utvecklingen av forumet. Vi kommer också att följa upp med kurser och en ny workshop, säger Lena Strömbäck.

Under workshopen presenterades HYPE-modellen både från ett hydrologiskt och från ett mer tekniskt perspektiv. Användare från olika länder fick möjlighet att presentera sitt arbete och resultat. Det gavs också tillfälle till diskussion samt tips och råd om hur man kan använda modellen.

HYPE-modellen är öppen under GNU Lesser General Public License. Mer information om nätverket Hype Open Source Community finns på http://hype.sourceforge.net/