Hydrologisk open source för internationell samverkan

Nu öppnas dörrarna för utökad internationell hydrologisk samverkan. Med en ny plattform, HYPE Open Source Community, kan vattenaktörer dela och utveckla källkoder för beräkningsmodeller.

Forskare, myndigheter, konsulter och andra experter inom hydrologi eller vattenförvaltning – världen över – bjuds nu in att delta i HYPE Open Source Community.
 
Målsättningen är att skapa en plattform för internationell samverkan, kunskapsutbyte och gemensam utveckling av källkoder för hydrologiska beräkningsmodeller. Med plattformen erbjuds fri tillgång till SMHIs hydrologiska beräkningsmodell HYPE. Här kan experter i sin tur bidra med förbättringar av modellen.

- En beräkningsmodell är en uppskattning av verkligheten. Modellerna baseras på kunskaper som ständigt förbättras. Ju fler som kan hjälpas åt, desto bättre modellverktyg. Därför är open sorce-initiativet viktigt, säger Berit Arheimer, forskare hydrologi SMHI.

- Idén med en open source community stöds också av krav på ökad transparens. De som använder modellresultaten vill veta hur vi räknat och att oberoende parter granskar modellsystemen.

Det officiella startskottet för HYPE Open Source Community gjordes i form av en workshop i Stockholm den 23 november, där amerikanska och europeiska aktörer deltog för att byta erfarenheter.