Hydrologisk modell väcker internationellt intresse

SMHIs hydrologiska beräkningsmodell HYPE har skapat stort internationellt intresse. Flera utvecklingsteam ingår nu i den nya plattformen HYPE Open Source Community, där vattenaktörer delar och utvecklar källkoder för beräkningsmodeller.

Den internationella samverkan för att utveckla hydrologiska beräkningsmodeller har tagit fart, samtidigt som flera team världen över har valt att använda SMHIs hydrologiska beräkningsmodell HYPE. Koden har hittills laddats ner av drygt 400 användare från ett tjugotal länder.

- Kunskaperna förbättras hela tiden. Med internationella hydrologiska nätverk kan vi hjälpas åt att utveckla beräkningsmodellerna, som är våra främsta arbetsredskap, säger Patrik Wallman, forskare hydrologi SMHI.

Några exempel på gemensamma utvecklingsområden är modellernas förmåga att beräkna snösmältning och permafrost, liksom hur modellerna kan hantera olika geologiska förhållanden och växtlighet.

Internationellt utbyte

Hype osc
Hydrologer får tillfälle att nätverka internationellt, fr v Sanyuan Jiang, Helmholtz Centre for Environmental Research, och Eva Mockler, University College Dublin.

Sanyuan Jiang från tyska Helmholtz Centre for Environmental Research, arbetar med flera hydrologiska modeller. - Vi använder HYPE i vårt avrinningsområde med mycket goda erfarenheter hittills, säger Sanyuan.

Startskottet för HYPE Open Source Community ägde rum under hösten med ett internationellt seminarium i Stockholm där hydrologiforskare med erfarenheter från liknande initiativ i USA och Europa föreläste.

- Vi ville få hjälp att komma igång på ett bra sätt och undvika de värsta fallgroparna för denna typ av community. Med bra tips och åsikter från deltagarna vet vi nu bättre hur vi ska satsa under kommande år, säger Niclas Hjerdt, marknadsansvarig för hydrologi och vattenförvaltning inom SMHI.

Vid seminariet deltog ett 50-tal personer från dryga tiotalet nationer. Därefter följde två dagars utbildning i HYPE-modellering och introduktion i koden på SMHI i Norrköping.

- Vi är mycket intresserade av att delta i communityn, sade Eva Mockler från University College Dublin, under HYPE-kursen.
 

Gemensam utveckling av källkoder

Den nya internationella plattformen för hydrologisk samverkan, HYPE Open Source Community, syftar till kunskapsutbyte och gemensam utveckling av källkoder för hydrologiska beräkningsmodeller. Med plattformen erbjuds fri tillgång till SMHIs modell HYPE. Här kan experter i sin tur bidra med förbättringar av modellen. Forskare, myndigheter, konsulter och andra experter inom hydrologi eller vattenförvaltning kan delta i HYPE Open Source Community.

Meningen är att den nya plattformen för samverkan ska skötas via Internet och på sajten finns bl a modellbeskrivning, källkod, manual, testområden, referenser och ett användarforum.