Hur påverkas vädret i Sverige av Arktis klimatförändring?

Klimatet i Arktis har förändrats snabbt under de senaste trettio åren. Observationer visar att temperaturen har ökat mer än dubbelt så snabbt som den globala medeltemperaturen. Forskning visar att förändringarna i Arktis påverkar vädret även i omkringliggande regioner.

Klimatförändringen i Arktis är påtaglig redan nu med högre temperaturer, större omblandning av luftmassor med olika temperatur i atmosfären och mer nederbörd. Arktis havsisutbredning minskar, framför allt på sommar och höst, liksom isens tjocklek. Snön på Arktis fastland smälter allt tidigare på våren.

– Temperaturskillnaden mellan Arktis och områdena strax söder om Arktis minskar, speciellt under höst och vinter. Den här temperaturskillnaden är en av de viktigaste drivkrafterna i den storskaliga cirkulationen i atmosfären direkt söder om Arktis, bland annat över Sverige, säger Torben Königk, forskare på SMHI med speciellt intresse för klimatförändringar i Arktis.

Påverkar det vädret i Sverige?

Forskare undersöker vilka samband som finns mellan klimatförändringar i Arktis och väderförhållanden i främst Europa och Asien under vintern. Många studier har hittat samband mellan mindre is i Arktis och färre lågtryck på Nordatlanten. Det medför mindre kraftiga västvindar över Sverige och som en helhet en tendens till kallare vintrar. Samtidigt pekar vissa studier på mer nord-sydliga vågmönster i de storskaliga vindsystemen och längre perioder med samma väderläge.

– För Sverige kan det betyda både längre kalla perioder, men också längre perioder med varma sydvindar. Vi har under senare år upplevt flera vintrar här med mycket kyligt väder, men även rekordvarma vintrar, säger Torben Königk.

En allt kraftigare minskning av isen i Arktis kan också leda till en större uppvärmning söder om Arktis, eftersom nordanvindar för med sig mindre kall luft söderut när Arktis fortsätter värmas upp.

Satellitmätningar sedan slutet av 1970-talet

Arktis havsis har mätts med satelliter sedan slutet av 1970-talet. Det är en relativt kort tidsserie för att studera klimatförändringar utifrån istäckets utbredning. Det gör att det finns en liten risk att det finns slumpmässiga förändringar som påverkar sambanden. Fortsatt forskning är därför nödvändig för att lära mer om hur klimatförändringar i Arktis påverkar vädret i Sverige.