Högre temperatur påverkar intensiva regnskurar

Ökad temperatur påverkar förutsättningarna för molnbildning och regn. Kraftiga regnskurar, såsom sommaråskväder, påverkas mer av temperaturen än regn från större vidsträckta regnsystem. Häftiga regn har långtgående konsekvenser för samhället, vilket kan förvärras vid högre temperaturer.

– Föreställ dig ett sommaråskväder med plötsliga intensiva regnskurar en kort period. Jämför det med ett regn från ett vidsträckt molntäcke med lättare regnskurar som kommer och går under flera timmar. Båda typerna kan ge extrema regnmängder, men under helt skilda tidsperioder, säger Peter Berg, klimatforskare på SMHI och en av forskarna bakom en studie om extrema regnskurar som nu publiceras i Nature Geoscience.

Regnskurars olika egenskaper

Mängden regn som kommer i de häftiga regnskurarna beror på den mängd vattenånga som finns i atmosfären. Vid högre temperaturer kan atmosfären innehålla mer vattenånga och då ökar möjligheten att det skapas kraftiga regnskurar.

Egenskaperna för regnskurar är starkt beroende av den tidsskala som studeras, om det är perioder på fem minuter jämfört med timmar eller dygn. De olika typerna av nederbörd skapas i olika processer i atmosfären. Det gör området komplext ur ett forskningsperspektiv.

– Sommaråskväder är en konvektiv typ av nederbörd, medan det vidsträckta molntäcket ger nederbörd av en stratiform typ, exemplifierar Peter Berg.

Varierande temperatur påverkar typ av regnskur

Peter Berg har tillsammans med Christopher Moseley och Jan O. Haerter undersökt beteendet för olika typer av regnskurar vid varierande temperaturer, vilket beskrivs i en artikel i senaste numret av Nature Geoscience (Berg et.al., 2013).

De kommer fram till att typen konvektiv nederbörd (som vid sommaråskväder) intensifierades mycket snabbare vid ökade temperaturer, speciellt vid temperaturer kring 12 till 20°C.

När de studerade sammanhängande perioder av ihållande regn, fann de att de kraftiga konvektiva regnskurarna blir intensivare och även att de bibehåller den höga intensiteten under sin livstid. Regn från mer vidsträckta nederbördsområden visade inte någon uppenbar struktur vid förändrad temperatur.

Häftiga regn ger långtgående konsekvenser för såväl natur som samhälle. De kraftiga regnskurarna är också ett större hot vid högre temperaturer, eftersom de bibehåller sin höga intensitet under en mer utdragen period.

Processer bakom kraftiga regn bör studeras

Även om forskarna har tittat på extrema regnskurar vid olika temperaturer, kan resultaten inte direkt tillämpas i scenarier för ett förändrat klimat. Forskarna uppmuntrar till fortsatta undersökningar med högupplösta moln- och klimatmodeller som detaljerat beskriver processerna i de kraftiga regnen.