Havsmiljön i förändrat klimat - vetenskaplig workshop

I oktober arrangerar SMHI en workshop som samlar forskare inom områdena marina ekosystem och klimatförändringar.

Under dagen kommer bland annat marina effekter av klimatförändringar att lyftas fram. Workshopen syftar till att diskutera möjliga samarbeten och utbyte av data.

Workshopen anordnas inom ramen för forskningsprojektet Ecosupport som är ett av 16 projekt inom BONUS-programmet.

"The marine ecosystem in changing climate - on the added value of coupled climate-environmental modeling for the Baltic Sea" hålls den 16 oktober på SMHI i Norrköping.

ECOSUPPORT

Webbplats för BONUS (på engelska)