Häftigare skyfall i framtida klimat

Klimatförändringen förväntas leda till häftigare regnskurar. Beräkningar med klimatmodeller visar att ett skyfall ger 20-30 procent mer regn vid nästa sekelskifte.

Åskskurar och skyfall om sommaren hör det till det som på fackspråk kallas extrem eller intensiv korttidsnederbörd.

– Den intensiva korttidsnederbörden är det regn som skapar mest problem i städer med avrinning och översvämningar, eftersom den på kort tid ger stora mängder regn, säger Jonas Olsson, forskare hydrologi på SMHI.

Vanligare med kraftigare nederbörd

Skyfall
Skyfall ger på kort tid stora mängder regn, vilket kan skapa problem med avrinning och översvämning i städer.

En förväntad effekt av klimatförändringen är intensivare korttidsnederbörd, det vill säga nederbörd som varar i mindre än en timme. Det beror på att en varmare atmosfär kan innehålla mer vattenånga, vilket ger förutsättning för kraftigare nederbörd.

I en studie av extrem korttidsnederbörd har forskare jämfört nederbördsmängder under trettioårsperioden 1981-2010, med projektioner för nederbörd i slutet av innevarande sekel.

Studien visar att 10-årsregnen, det vill säga de regnmängder som faller i genomsnitt en gång vart tionde år, kommer att bli 10 procent större år 2050, och 25 procent större vid seklets slut, enligt dagens klimatmodeller.

– Vid nästa sekelskifte ser vi alltså ut att få skyfall med 25 mm regn på en timme lika ofta som vi idag får 20 mm regn på en timme, förklarar Jonas Olsson.

Nederbörd svårbeskrivet

Nederbörd är mycket svårt att beskriva i modeller. Därför har forskarna även gjort en tillbakablick för att se hur väl klimatmodellerna beskriver en period som redan inträffat, och därmed går att jämföra med faktiska värden.

– Modellerna klarar att återge historiska variationer ganska väl, vilket är positivt då det ökar trovärdigheten i resultatet säger Jonas Olsson.

Studien Extrem korttidsnederbörd i klimatprojektioner för Sverige består av tre delar, en historisk extremvärdesanalys, en framtida extremvärdesanalys och en genomgång av aktuell forskning. Läs hela rapporten i SMHIs Klimatologi nr 6, 2013.