Gymnasieelever pratar klimat i nytt projekt på SMHI

En intensiv dag med en rad föreläsningar och studiebesök inledde samarbetet mellan SMHI och Kunskapsgymnasiet i Norrköping. De kommande åren ska de tillsammans arbeta med frågor om klimat och hur man beräknar ett förändrat klimat. Målet är att hitta sätt att nå ut med information om klimatförändringen till unga.

Samarbetet mellan SMHI och Kunskapsgymnasiet i Norrköping är nytt och ska pågå i flera år. Under kommande år ska eleverna lära sig mer om klimat och hur man beräknar ett framtida klimat.

Naturvetenskapliga programmet vid Kunskapsgymnasiet i Norrköping besöker SMHI
De närmare 60 eleverna från Naturvetenskapliga programmet vid Kunskapsgymnasiet i Norrköping ska under kommande år samarbeta med SMHI för att lära sig mer om klimat och klimatförändring inom ramen för ett EU-projekt. Förstora Bild

– Vi hoppas förstås att eleverna ska intressera sig för frågan, och vi ser att vi här har ett gäng unga personer som faktiskt kan hjälpa oss att nå andra unga med de sätt som de kommunicerar på idag, säger Erik Kjellström, klimatforskare på SMHI och en av dem som ska arbeta med projektet de kommande åren.

Elever vid Geodomen
Elever från Kunskapsgymnasiet fick en visning om klimat i geodomen, en mobil visualiseringsbiograf, när de besökte SMHI.

Projektarbeten om klimat

Eleverna på Kunskapsgymnasiets naturvetenskapsprogram ska framöver arbeta med projekt som berör klimatsystemet, som en del av undervisningen i fysik, biologi och kemi.

– Det här projektet kommer att finnas med under hela deras utbildning och det kommer att märkas i de flesta naturvetenskapliga kurser de läser. Det kommer också att finnas möjlighet att fördjupa sig i sitt gymnasiearbete som eleverna skriver i slutet av sin utbildning, säger Chrille Andersson, lärare på naturvetenskapsprogrammet på Kunskapsgymnasiet i Norrköping.

Chrille Andersson, Kunskapsgymnasiet, och Erik Kjellström, SMHI, vid starten av projektsamarbetet.
Chrille Andersson, Kunskapsgymnasiet, och Erik Kjellström, SMHI, vid starten av samarbetet i EU-projektet där SMHI och Kunskapsgymnasiet tillsammans ska arbeta med kunskap om klimat.

Europeiskt samarbete i klimatprojekt

Ytterligare två skolor, en i Storbritannien och en i Frankrike, ingår i samarbetet som sker inom det EU-finansierade projektet Crescendo. Det är ett projekt som ska förbättra de globala jordsystemmodellerna genom att bättre beskriva samspel mellan klimatsystemets olika delar: atmosfär, aerosolpartiklar, mark, vegetation och hav. Modellerna används sedan för att beräkna klimatet och hur det kan komma att utveckla sig utifrån olika utveckling av växthusgashalterna i atmosfären.

Projektet arbetar också med att sprida kunskap om klimatförändringen, där samarbetet med skolorna är ett sätt att nå unga.