Global uppvärmning bakom tredubbling av extrema oväder i västra Sahel

Mänsklig påverkan på klimatet har gjort kraftiga oväder tre gånger så vanliga de senaste 35 åren i Sahelområdet söder om Sahara i Afrika. Forskare har studerat satellitdata från regionen och i en artikel i senaste numret av tidskriften Nature kan de nu visa vad de tror det beror på.

Sahel är ett halvökenområde söder om Sahara. Där faller den mesta nederbörden under en regnperiod som pågår från juni till september varje år. Området utsätts ofta för kraftiga skyfall med stor påverkan på samhället.

När forskare har analyserat satellitdata från den västra delen av Sahelområdet ser de att kraftiga oväder är tre gånger så vanlig idag jämfört med för 35 år sedan. Studien publiceras i det senaste numret av tidskriften Nature.

– Den trefaldiga ökningen av extrema oväder är kopplad till den uppvärmning av Sahara som beror på mänskliga aktiviteter. Temperaturskillnaden mellan Sahara och de tropiska områdena söderut har ökat, och att det påverkar vindmönstren i området, säger Danijel Belusic, idag forskare vid SMHI Rossby Centre och en av författarna till den artikel som nu publicerats i Nature. 

Stort konvektivt moln i Sahel fotograferat ovanifrån av NASA
Mänsklig påverkan på klimatet har gjort kraftiga oväder tre gånger så vanliga de senaste 35 åren i Sahelområdet söder om Sahara i Afrika. Ökad temperaturskillnad mellan Sahara och närliggande områden ger de stora ovädren förutsättning att bli kraftigare. Foto Earth Science and Remote Sensing Unit, NASA Johnson Space Center, USA

Temperaturskillnad och vindar

I en miljö där det är tillräckligt varmt och fuktigt styrs intensiteten hos de stora ovädren av ökningstakten hos vindarna och höjden över marken. Den ökade horisontella temperaturskillnaden ökar den vertikala förändringen av vindarna och därmed också intensiteten av ovädren. Detta tar i sin tur med mer fuktig luft högre upp i atmosfären, vilket formar stora konvektiva nederbördsområden, som ger kraftiga skyfall. Molnens ökade utsträckning i höjdled ger förutsättningar för ännu kraftigare skyfall.

– De extrema händelserna, som störtregn och översvämningar, förstärks när de stora ovädren blir ännu kraftigare. Det får förstås stor påverkan i regionen, speciellt i städer som är sårbara för översvämningar, säger Danijel Belusic.

Ännu kraftigare i framtiden?

Klimatmodeller visar att i takt med att klimatet förändras ökar temperaturen ytterligare i Sahara, vilket gör att temperaturskillnaden i Sahel kan komma att bli ännu större.

– Vi har hittills inte sett någon avstanning av temperaturökningen i Sahara. Om vår teori stämmer, att det är temperaturskillnaden som intensifierar de extrema ovädren och skyfallen, så kommer de extrema ovädren och intensiteten i nederbörden över Sahel att fortsätta att öka, säger Danijel Belusic.