Global klimatmodell växer fram

Den nya klimatmodellen ECEarth ger nya möjligheter att analysera hur storskaliga klimatprocesser påverkar klimatet på en regional geografisk skala. Modellen kommer bland annat att användas till IPCCs nästa sammanställning.

De första beräkningarna ägde rum helt nyligen med den globala klimatmodellen ECEarth. Modellen kommer framförallt att ge bättre möjligheter att analysera hur globala och storskaliga klimatprocesser påverkar det regionala klimatet i Europa och Sverige.

- Vi får också egna verktyg att skapa geografiskt storskalig information som är nödvändig för att använda de regionala klimatmodellerna, säger klimatforskare Torben Königk.

Inom SMHIs klimatforskning vid Rossby Centre utvecklas ECEarth vidare med en förbättrad version. Den kommer också att göra det möjligt att på sikt inkludera andra processer jämfört med enbart nuvarande fysikaliska parametrar. Viktiga områden med stor påverkan på klimatet är t ex partiklar, biogeokemi, vegetation och isen över Grönland och Antarktis.

Torben Königk, Rossby Centre
Torben Königk, klimatforskare Rossby Centre.

ECEarth kommer bland annat att användas för rapportering till IPCCs nästa klimatsammanställning och används inom EU-projektet COMBINE där syftet är att reducera osäkerheterna för klimatberäkningar som sträcker sig 20-30 år framåt i tiden.

ECEarth utvecklas i samarbete mellan flera forskargrupper från europeiska länder.

Bilden längst upp till höger visar ett exempel på resultat från de första beräkningarna med ECEarth. Här ses ett medelvärde under 50 år med nuvarande atmosfärsförhållanden som grund, för vintertemperaturer. Temperaturen anges i grader Kelvin, från 210 grader (blått) och upp till 320 grader (rött).