Gemensamt arbete stärker kunskap om klimatmodellering i Sydamerika

Regional klimatmodellering är en viktig nyckel för att ta fram beslutsunderlag i frågor där ett förändrat klimat påverkar samhället. För att bredda den lokala kunskapen om regional klimatmodellering arrangerar CORDEX-nätverket för regional klimatmodellering nu workshoppar som ska bygga upp lokal kompetens i Sydamerika.

I Sverige och runt om i världen pågår forskning för att kunna beskriva de klimatförändringar som redan pågår och som kommer att fortsätta. Detta görs bland annat genom att göra detaljerade regionala klimatberäkningar som visar hur klimatet kan komma att förändras och kan utgöra underlag för beslut om klimatanpassning.

– Inom CORDEX-nätverket vill vi föra ut kunskap om hur man arbetar med klimatmodeller och vad modellerna kan berätta om kommande klimatförändringar så att kunskapen finns lokalt på alla kontinenter. Vi har i flera år arbetat med forskare i Afrika och Asien, och nu vill vi bredda kunskapen även i Sydamerika, berättar Iréne Lake, föreståndare för Internationella projektkontoret för CORDEX vid SMHI.

La Paz Bolivia
I La Paz i Bolivia kommer den första workshoppen att hållas den 25-27 juni 2018. Forskare från Sydamerika får då möjlighet att fördjupa sina kunskaper om hur klimatsimuleringar kan användas för olika ändamål.

Kunskapsöverföring genom samarbete­­­­

På de workshoppar som ordnas genom CORDEX-nätverket får forskare från regionen arbeta under ledning av erfarna klimatmodellerare för att fördjupa kunskapen om hur klimatsimuleringar kan användas för olika ändamål. Målet är att de sedan ska skriva vetenskapliga artiklar om sina resultat, och samtidigt få kontakter med användare av klimatinformation.

– Vi har också bjudit in användare som arbetar med konsekvenser av ett förändrat klimat, för att öka kunskapen om det underlag som behövs för att göra sårbarhets-, effekt- och anpassningsstudier, säger Iréne Lake.

Under 2018 kommer två workshoppar att hållas i Asien, varav en genomfördes i maj i Malaysia. I slutet av juni hålls en första workshop i Bolivia, Sydamerika, med förhoppning att skapa en längre serie såsom för Afrika och Asien.