1,5 eller 2 grader varmare klimat – om olika sätt att nå klimatmålen i Parisavtalet

SMHI deltar i ett europeiskt forskningsprojekt som undersökt olika sätt att nå avsikterna om att begränsa den globala uppvärmningen till under 1,5 eller 2 grader. På klimatmötet COP 24 i Katowice i Polen kommer representanter för projektet att presentera slutsatserna. Projektet har också tagit fram en sammanfattning i en broschyr.

I slutet av 2015 enades världens länder om att begränsa den globala uppvärmningen till under 2 grader, eller ännu hellre 1,5 grader, i Parisavtalet. Forskare i Crescendo-projektet, där SMHI medverkar, har studerat hur avsikterna i Parisavtalet kan genomföras på olika sätt. I en broschyr presenterar projektet de viktigaste resultaten:

  • Alla scenarier som begränsar uppvärmningen till under 1,5 °C kräver snabba och långsiktiga minskningar av koldioxidutsläppen före 2030 och därefter.
  • Alla framgångsrika 1,5 °C scenarier kräver netto noll koldioxidutsläpp före 2050.
  • Omfattningen av BECCS (Bioenergy with Carbon Capture and Storage) i framgångsrika 1,5 °C scenarier kan strida mot andra viktiga hållbarhetsmål.
  • För att begränsa klimatförändringen och samtidigt sikta på andra hållbarhetsmål, kan skydd av befintliga skogar och utökad naturskogsbruk visa fördelar framför storskalig utbyggnad av BECCS.
  • Ett scenario med lågt energibehov visar att det är möjligt att hålla uppvärmningen under 1,5 °C med begränsad eller helt utan beroende av negativ utsläppsteknik.

Slutsatserna från Crescendo-projektet presenteras på klimatmötet COP 24 vid EU:s event “Increasing ambition in the low-carbon transition: challenges and implications of the 1.5 and 2 degree targets”.

Exempel på energiproduktion
Framtida uppvärmning kan minskas om planteringen av skogar och bränslegrödor ökar kraftigt tillsammans med kolavskiljning och lagring. Den minskning av koldioxidutsläpp som krävs för att uppfylla Parisavtalet kräver en betydande ökning av förnybar energiproduktion för att möta den framtida efterfrågan på el.

SMHI samordnar klimatmodellering

I Crescendo-projektet samordnar SMHI arbetet med den globala klimatmodellen EC-Earth. I detta ingår att förbättra beskrivningen av de fysikaliska processerna i klimatmodellen samt att utvärdera modellen och klimatsimuleringarna. SMHI leder CRESCENDO:s bidrag till nya klimatscenarier som beräknas i internationellt samarbete och kan ligga till grund för forskning som sammanställs i FN:s klimatpanel IPCC:s kommande utvärderingsrapport, AR6. SMHI samordnar också projektets kommunikation och kunskapsspridning.

Under nästa år ska SMHI göra egna scenarioberäkningar om förändrat klimat, som motsvarar målbilden i Parisavtalet.

– Det ska bli intressant att se vilka specifika konsekvenser klimatmodellen visar för olika platser när den globala medeltemperaturen stiger. Vi ska också undersöka vad som händer om vi överstiger temperaturmålen, men senare lyckas begränsa klimatförändringen. Vilka konsekvenser får det? säger Ralf Döscher, forskare och chef för SMHIs klimatmodellering vid Rossby Centre. 

Broschyren om hur Parisavtalet kan genomföras på olika sätt finns publicerad på sju olika språk, däribland svenska och engelska. Läs mer på Crescendo-projektets webbsida.