Halten av växthusgaser i atmosfären fortsätter att öka

Halten av växthusgaser i atmosfären nådde nya högstanivåer 2017 enligt WMO:s årliga rapport Greenhouse Gas Bulletin. De ser inga tecken på vändning eller minskning av ökningstakten. Halten av växthusgaser i atmosfären driver den långsiktiga klimatförändringen, höjningen av havsnivån, försurningen av haven och förekomsten av mer extremt väder. 

I den årliga rapporten om växthusgaser i atmosfären redovisar världsmeteorologiorganisationen WMO att koncentrationen av samtliga växthusgaser fortsatte att öka under 2017.

I ett pressmeddelande understryker WMO:s generalsekreterare Petteri Taalas allvaret i situationen när han pekar på att senast det var liknande halter av växthusgaser i atmosfären var för 3-5 miljoner år sedan, då det var 2-3 grader varmare och havsnivån var 10-20 meter högre än nu. 

– Vetenskapen är tydlig. Utan snabba nedskärningar i koldioxid och andra växthusgaser kommer klimatförändringen att ge ökande destruktiva och oåterkalleliga effekter på livet på jorden. Fönstret med möjlighet att agera är nästan stängt, säger Petteri Taalas, WMO:s generalsekreterare, i ett pressmeddelande.

Erik Kjellström
Erik Kjellström

– Det här säger verkligen något om allvaret i situationen, och är en kraftfull uppmaning till att använda tiden att agera innan de negativa konsekvenserna blir för stora, säger Erik Kjellström, professor i klimatologi på SMHI.

Atmosfärshalter av växthusgaser 2017

Enligt statistik för 2017 från WMO var de globala medelvärdena för

  • koldioxid (CO2) 405,5 ppm* (miljondelar)
  • metangas (CH4) 1859 ppb** (miljarddelar)
  • lustgas (N2O) 329,9 ppb (miljarddelar).

I WMOs årliga sammanställning över växthusgaser framgår att ökningen mellan år 2016 och 2017 var i nivå med medelökningen det senaste decenniet. Ökningen var mindre än mellan 2015 och 2016, då det rådde en stark El Niño som ledde till torka i många tropiska regioner. Detta i sin tur ledde till minskat upptag av koldioxid i skog, vegetation och hav och därmed högre ökningstakt i atmosfären. Under 2017 var det inte någon El Niño.

Långsiktiga mätningar viktiga

WMO poängterar att det är viktigt med långsiktiga mätningar av atmosfärens sammansättning för att stödja nationell uppföljning av utsläpp av växthusgaser och uppföljning av avtal om begränsning av mänskligt påverkad klimatförändring och återhämtning av ozonskiktet.

Under 2017 visade mätningarna att det var ett uppsving av halten av den kraftiga växthusgasen CFC-11 (fluortriklormetan) som också bryter ner ozonskiktet i stratosfären. Sedan 2012 har minskningstakten för CFC-11 avtagit till omkring två tredjedelar jämfört med tidigare årtionde. Enligt WMO är den mest sannolika orsaken till denna minskning ökade utsläpp i samband med produktion av CFC-11 i östra Asien.

*   ppm utläses ”parts per million” vilket står för ”miljondelar”, 1 ppm = 0,0001 %

** ppb utläses ”parts per billion” vilket står för ”miljarddelar”, 1 ppb = 0,0000001 %