Första resultaten på plats inför IPCC-utvärdering

För första gången bidrar Sverige med globala klimatberäkningar som en grund inför IPCCs nästa stora utvärdering. Beräkningsresultat från modellen EC-Earth, där SMHI är en av huvudaktörerna, har just börjat levereras till det internationella dataarkivet.

- Nu finns de första beräkningsresultaten fritt tillgängliga för forskning. Det är en viktig milstolpe för det omfattande internationella och nationella samarbetet inom EC-Earth. Successivt kommer allt mer underlag att levereras till databasen, säger klimatforskare Klaus Wyser, SMHI.

Det svenska deltagandet har blivit möjligt genom utvecklingen av klimatmodellen EC-Earth som görs av flera europeiska forskargrupper. I Sverige driver SMHI arbetet tillsammans med Stockholms och Lunds universitet.

Bidrag till globalt samarbete

Beräkningarna med EC-Earth kommer att vara bidrag till det globala samarbetet CMIP5 där alla klimatmodeller bidrar med samma typ av experiment. Projektet utgör den primära grunden för FNs klimatpanel IPCCs nästa utvärdering AR5, som planeras vara klar i slutet av nästa år. CMIP5 står för Coupled Model Intercomparison Project Phase 5.

ECEarth
Exempel på ett av de första resultaten från EC-Earth, beräkningar för medeltemperatur under åren 1961-1990. Förstora Bild

Olika experiment ingår i CMIP5: historiska klimatsimulationer som återskapar klimatets utveckling under de senaste 150 åren, olika scenarier för framtiden, och även korta körningar för att närmare studera potentialen för klimatprognoser.

De fritt tillgängliga data som produceras för CMIP5 samlas i en gemensam internationell databas. Här finns nu redan ett stort antal resultat från flera klimatmodeller varav EC-Earth är en. Varje experiment har körts ett antal gånger, till en så kallad ensemble, för att ta hänsyn till osäkerheter. SMHI och Stockholms universitet levererar tillsammans en femtedel av EC-Earth resultaten.

Om EC-Earth

EC-Earth är en så kallad jordsystemmodell uppbyggd av moduler som hanterar förhållanden i atmosfär respektive hav och kopplingarna däremellan. Detaljeringsgraden i EC-Earth är ungefär dubbelt så hög jämfört med de globala beräkningar som varit basen för IPCCs tidigare utvärderingar. Den nya globala modellen är också en förutsättning för flera forskningsprojekt som exempelvis rör utvecklingsländer och Arktis.

Första resultaten från EC-Earth 
Webbplatsen för CMIP5