Första mötet med SMHIs vetenskapliga råd

SMHIs vetenskapliga råd har haft sitt första möte. – Det här är en grupp som vi kommer att ha stor nytta av och samarbetet kommer att utveckla vår verksamhet, säger Pontus Matstoms, forskningschef på SMHI.

SMHIs vetenskapliga råd 2014
Stående från vänster: Per Sundström, MSB, Kevin Noone, Stockholms universitet, Erland Källén, ECMWF, Eva Thörnelöf, Naturvårdsverket, Jessica Umegård, VINNOVA, Anders Ynnerman, Linköpings universitet, Pontus Matstoms, SMHI, Anna Rutgersson, Uppsala universitet. Saknas på bilden gör Georgia Destouni, FORMAS.

I höstas beslutade SMHIs GD Lena Häll Eriksson att inrätta ett vetenskapligt råd vid SMHI. Rådet ska bestå av ledamöter från myndigheter, universitet och högskolor, och vara ett strategiskt stöd för långsiktig utveckling av SMHIs forskning, säkerställa relevans och främja vetenskaplig kvalitet.

– Vi ser en nytta med att diskutera vår forskning, dess inriktning, kvalitet och finansiering, med personer som representerar verksamhet som har anknytning till vår, säger Pontus Matstoms.

– Jag tror, och det kom också fram i diskussionen under mötet, att både vi och andra myndigheter och universitet, kan ha nytta av ökad samverkan och samarbete. Den dynamik som bildades i gruppen redan vid första mötet tror jag kan bli givande både för oss på SMHI och för ledamöterna.

SMHIs vetenskapliga råd består av ledamöter som har anknytning till forskning inom klimat och miljö. Det leds av Pontus Matstoms, forskningschef på SMHI. Ledamöter är:

  • Georgia Destouni, FORMAS
  • Erland Källén, ECMWF
  • Kevin Noone, Stockholms Universitet
  • Anna Rutgersson, Uppsala Universitet
  • Per Sundström, MSB
  • Eva Thörnelöf, Naturvårdsverket
  • Jessica Umegård, VINNOVA
  • Anders Ynnerman, Linköpings Universitet