Forskningsprogrammet Baltic Earth går in i permanent fas

Forskningsprogrammet Baltic Earth går nu in i en permanent fas efter ett första uppbyggnadsår. Baltic Earth möjliggör för forskare att samordna forskning runt Östersjön över nationsgränser. Programmet leds av Markus Meier, SMHI och Anna Rutgersson, Uppsala universitet, som ordförande och vice ordförande i den nya styrelsen.

– Det är ett viktigt steg för forskningen kring Östersjön att Baltic Earth fortsätter. Efter 20 år med forskning inom det tidigare forskningsprogrammet BALTEX har det skett ett generationsskifte i forskarkåren, och därför är det extra viktigt att vi har kunnat förvalta arvet från BALTEX och bygga vidare med nya forskargrupper runt Östersjön inom Baltic Earth, säger Markus Meier, nyvald ordförande för Baltic Earth och forskare inom oceanografi vid SMHI.

Forskare samverkar

Under det första året inom Baltic Earth har flera konferenser och arbetsmöten samlat forskare från länderna runt Östersjön.

– Jag är extra stolt över att vi tillsammans har lyckats bygga upp infrastrukturen och samarbetet inom Baltic Earth med nya forskare, arbetsgrupper och initiativ under så kort tid, betonar Markus Meier.

Kunskap sprids

Ett viktigt område inom programmet är att föra ut forskningsresultat till befolkningen i länderna runt Östersjön. Inom Baltic Earth kommer forskarna att lägga extra vikt vid aktiviteter som förmedlar kunskap från forskningen till samhället. Bland annat ska de arbeta med korta sammanfattningar av kunskapsläget på de lokala språk som används runt Östersjön, för att göra forskningen mer lättillgänglig.

Baltic Earth för in ett jordsystemperspektiv i forskningen kring Östersjön. Forskargrupper samarbetar i tvärvetenskapliga projekt för att beskriva och hitta lösningar på de utmaningar och problem som finns i Östersjön och kringliggande region. Projekten tar upp frågor om till exempel påverkan från klimatförändringar, förändringar i marinekologi eller mänsklig påverkan på havet.

Bild på hav bakom växter
Inom Baltic Earth kommer forskarna att lägga extra vikt vid aktiviteter som förmedlar kunskap från forskningen till samhället.