Forskare samlas kring nya klimatmodeller

Hur ser klimatförändringar ut i olika delar av världen och vilka effekter kan vi förvänta oss? Forskare från 40-talet länder samlades nyligen kring regionala klimatberäkningar.

Samtidigt som en ny internationell klimatkonvention förhandlas fram utvecklar forskarna nästa generation klimatmodeller. Modellerna ska kunna leverera underlag både för framtida anpassningsarbete och till IPCCs kommande utvärdering.

Att åstadkomma geografiskt mer detaljerade klimatscenarier utpekades som ett viktigt område av IPCC i sin senaste utvärdering. Erfarenheterna visade att det behövs regionala scenarier för att studera effekter av ett framtida klimat. De globala beräkningar som tidigare utvärderats inom IPCC har inte tillräckligt hög upplösning för att alltid kunna användas på ett bra sätt.

Klimatet i hela världen

- Regionala klimatmodeller utvecklas alltmer som verktyg för att kvantifiera regionala effekter av en global uppvärmning. Med den internationella samordning som nu byggs upp blir är det en spännande utmaning att modellera det regionala klimatet överallt i världen, säger Lars Bärring, klimatforskare vid Rossby Centre, SMHI, och docent vid Lunds universitet.

Den vetenskapliga workshopen "21st Century Challenges in Regional Climate Modelling" arrangerades vid Lunds universitet i början av maj. Under mötet presenterades de senaste årens utveckling samtidigt som framtida utmaningar diskuteras. Mötet tog upp ett brett spektrum av frågor inom regional klimatmodellering, från grundforskning till effektstudier.

De största centren för regionala klimatberäkningar världen över fanns representerade. Totalt deltog forskare från drygt 40 länder, t ex Sydafrika, Elfenbenskusten, Iran, Indien, Argentina.

Arrangörer till workshopen var bland andra SMHI, Lunds universitet, FNs meteorologiska fackorgan WMO och klimatforskningsprogrammet WCRP.