Forskare från SMHI deltar i stor geovetenskaplig konferens – EGU 2016

Forskare från hela världen samlas den 18-22 april i Wien för den årliga forskningskonferensen ordnad av European Geosciences Union (EGU). Konferensen täcker alla forskningsområden kring jorden, planeter och rymden. I år är temat Den aktiva planeten.

Forskare från SMHI ska presentera aktuell forskning inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimat.

– EGU gör det möjligt att träffa andra forskare, diskutera det senaste inom forskningen och knyta nya samarbeten, säger Berit Arheimer, forskare inom hydrologi.

– Inom SMHI har vi stor bredd på vår forskning i och med att vi är ett av få institut i världen som har samlat de fyra disciplinerna meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimat i samma organisation. Det gör oss unika och attraktiva att samarbeta med. Inom hydrologi är vi också framstående inom storskalig modellering med öppna data och nära samarbete med användare i många olika samhällssektorer.

Inbjuden tema-föreläsare

Berit Arheimer är inbjuden av EGU att hålla en speciell föreläsning inom årets tema Den aktiva planeten.

– Jag ska prata om vatten och den fascinerande variationen i tid och rum. Världen behöver vatteninfo för att vi ska kunna ta hand om vår planet bättre. Det finns många aktuella forskningsfrågor, bland annat vad som kommer hända i ett förändrat klimat. Det vet vi en hel del om redan idag, men det finns också många osäkerheter som vi kan minska genom fortsatt forskning och utveckling av våra beräkningsmodeller.

Utmärkelse för framstående unga forskare

Under EGU kommer Joseph Sedlar, forskare på SMHI, att ta emot EGUs utmärkelse för framstående unga forskare inom området atmosfärsvetenskaper. Han får utmärkelsen för sina inspirerande och kreativa analyser av Arktis moln och deras inverkan på energibalansen i havsisens yta under sommaren i den Arktiska oceanen, och för osjälviska insatser under fältarbete i Arktis.

Vid sidan av muntliga presentationer och posterpresentationer kring aktuell forskning har forskare från SMHI också deltagit i planeringen av några av konferensens sessioner.

 

SMHI på EGU

Måndag 18 april

Tisdag 19 april

Onsdag 20 april

Torsdag 21 april

Fredag 22 april