Forskare från SMHI deltar i stor geovetenskaplig konferens – EGU 2016

Forskare från hela världen samlas den 18-22 april i Wien för den årliga forskningskonferensen ordnad av European Geosciences Union (EGU). Konferensen täcker alla forskningsområden kring jorden, planeter och rymden. I år är temat Den aktiva planeten.

Forskare från SMHI ska presentera aktuell forskning inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimat.

– EGU gör det möjligt att träffa andra forskare, diskutera det senaste inom forskningen och knyta nya samarbeten, säger Berit Arheimer, forskare inom hydrologi.

– Inom SMHI har vi stor bredd på vår forskning i och med att vi är ett av få institut i världen som har samlat de fyra disciplinerna meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimat i samma organisation. Det gör oss unika och attraktiva att samarbeta med. Inom hydrologi är vi också framstående inom storskalig modellering med öppna data och nära samarbete med användare i många olika samhällssektorer.

Inbjuden tema-föreläsare

Berit Arheimer är inbjuden av EGU att hålla en speciell föreläsning inom årets tema Den aktiva planeten.

– Jag ska prata om vatten och den fascinerande variationen i tid och rum. Världen behöver vatteninfo för att vi ska kunna ta hand om vår planet bättre. Det finns många aktuella forskningsfrågor, bland annat vad som kommer hända i ett förändrat klimat. Det vet vi en hel del om redan idag, men det finns också många osäkerheter som vi kan minska genom fortsatt forskning och utveckling av våra beräkningsmodeller.

Utmärkelse för framstående unga forskare

Under EGU kommer Joseph Sedlar, forskare på SMHI, att ta emot EGUs utmärkelse för framstående unga forskare inom området atmosfärsvetenskaper. Han får utmärkelsen för sina inspirerande och kreativa analyser av Arktis moln och deras inverkan på energibalansen i havsisens yta under sommaren i den Arktiska oceanen, och för osjälviska insatser under fältarbete i Arktis.

Vid sidan av muntliga presentationer och posterpresentationer kring aktuell forskning har forskare från SMHI också deltagit i planeringen av några av konferensens sessioner.

 

SMHI på EGU

Måndag 18 april

Föreläsningar

Evolution of flood typology across Europe. Yeshewatesfa Hundecha et al. (HS2.1.1)

An intercomparison of a large ensemble of statistical downscaling methods for Europe: Overall results from the VALUE perfect predictor cross-validation experiment. Jose Manuel Gutiérrez et al. Från SMHI har Renate Wilcke deltagit i arbetet.(CL5.12/AS1.3/OS4.10)

Extracting gridded probability density functions for precipitation intensity from point measurements. Jan Haerter et al. Från SMHI har Peter Berg deltagit i arbetet. (CL5.12/AS1.3/OS4.10)

PICO

Improving discharge estimates from routine river flow monitoring in Sweden, Rene Capell och Berit Arheimer (HS2.3.4)

Postrar

Disentangling the uncertainty of hydrologic drought characteristics in a multi-model century-long experiment in continental river basins. Luis Samaniego et al. Från SMHI har Ilias Pechlivanidis deltagit i arbetet. (HS2.1.1)

Pan-European catalogue of flood events. Juraj Parajka et al. Från SMHI har Yeshewatesfa Hundecha deltagit i arbetet. (HS1.5)

Two models are better than one – Operational multi-model hydrological forecasting over the European continent Chantal Donnelly et al. Från SMHI har Chantal Donnelly, Yeshewatesfa Hundecha, Henrik Spångmyr och Ilias Pechlivanidis deltagit i arbetet. (HS4.3)

Multi objective climate change impact assessment using multi downscaled climate scenarios. Arun Rana et al. (CL5.12/AS1.3/OS4.10)

Tisdag 19 april

Föreläsningar

Analysis of spatial flow patterns across the Indian subcontinent via multi-basin hydrological modelling, Ilias Pechlivanidis and Berit Arheimer (HS2.1.3)

Dynamically downscaled multi-model ensemble seasonal forecasts over Ethiopia. Shakeel Asharaf et al. Från SMHI har Grigory Nikulin deltagit i arbetet. (CL3.01)

PICO

Catchment Prediction In Changing Environments (CAPICHE): A Model Inter-Comparison Experiment. Christopher Hutton et al. Från SMHI har Ilias Pechlivanidis, René Capell och Berit Arheimer har deltagit i arbetet. (HS2.1.1)

Postrar

Same catchment, different models, same dominant processes? – How temporal patterns of dominant parameters vary between two hydrological models. Björn Guse et al. Från SMHI har Ilias Pechlivanidis, Chantal Donnelly och Berit Arheimer deltagit i arbetet. (HS2.1.2)

Precipitation extremes and their relation to climatic indices in the Pacific Northwest, USA. Mahkameh Zarekarizi et al. Från SMHI har Arun Rana deltagit i arbetet. (CL3.03/AS4.27)

Onsdag 20 april

Föreläsningar

Identification of the drivers controlling the seasonal hydrological forecasting skill in Europe. Ilias Pechlivanidis, Henrik Spångmyr och Thomas Bosshard. (HS4.8/CL3.10)

Modeling nutrient retention in the coastal zone of an eutrophic sea - a model study in the Stockholm Archipelago, Sweden. Elin Almroth-Rosell, Moa Edman, Kari Eilola, Markus Meier, and Jörgen Sahlberg. (BG3.1)

Atmospheric transport, clouds and the Arctic longwave radiation paradox. Joseph Sedlar. (CR6.4/AS1.19)

Postrar

Hydrological projections of climate change scenarios in the Lena and the Mackenzie basins: modeling and uncertainty issues. Alexander Gelfan et al. Från SMHI har David Gustafsson och Berit Arheimer deltagit i arbetet. (CL3.04)

Evaluation of regional-scale hydrological models using multiple criteria for 12 large river basins on all continents. Valentina Krysanova et al Från SMHI har Berit Arheimer deltagit i arbetet. (CL3.04)

The impact of climate change on photovoltaic power generation in Europe. Sonia Jerez et al. Från SMHI har Grigory Nikulin deltagit i arbetet. (CL3.04)

The radiative response of the lower troposphere to moisture intrusions into the Arctic. Erik Johansson, Abhay Devasthale et al. (CR6.4/AS1.19)

Data-Interpolating Variational Analysis (DIVA) software : recent development and application. Sylvain Watelet et al. Från SMHI har Örjan Back deltagit i arbetet. (ESSI1.1)

EGU Award Ceremony 17:30-19:00

Joseph Sedlar mottar utmärkelse för unga forskare

Torsdag 21 april

Temaföreläsning

The active liquid Earth – importance of temporal and spatial variability. Berit Arheimer. (TL3)

Sessioner

Open Access to Research Data and Public Sector Information towards Open Science. Co-convener Berit Arheimer (ESSI3.4)

Föreläsningar

User Driven Development of Software Tools for Open Data Discovery and Exploration. Sascha Schlobinski. Från SMHI har Esa Falkenroth deltagit i arbetet. (ESSI3.4)

Geostatistical enhancement of european hydrological predictions. Alessio Pugliese. Från SMHI har Berit Arheimer deltagit i arbetet. (HS3.2/NH1.26)

Impacts of sea ice / SST changes for the observed climate change –GREENICE project. Fumiaki Ogawa et al. Från SMHI har Torben Koenigk deltagit i arbetet. (IE4.1/CL2.08)

Evaluation of climatic changes in South-Asia. Erik Kjellstrom, Arun Rana, Nikulin Grigory, Wilcke Renate, Ulf Hansson, och Michael Kolax. (CL5.09)

Impact of ocean-atmosphere coupling and high resolution on the simulation of medicanes over the Mediterranean Sea: multi-model analysis with Med-CORDEX and EURO-CORDEX runs. Miguel Angel Gaertner et al. Från SMHI har Grigory Nikulin deltagit i arbetet. (CL5.09)

PICO

Linkages between climate and impact models: uncertainty analytics to substantiate contextual demands (co-organized). PICO-session, Renate Wilcke från SMHI är co-convener. (CL5.08/CR1.16/HS2.4.6/SSS12.21)

Postrar

Open hydrological data at hypeweb.smhi.se. Berit Arheimer, Lena Strömbäck, Jafet Andersson, Chantal Donnelly, David Gustafsson, Ilias Pechlivianidis, and Johan Strömqvist. (ESSI3.4)

Open data used in water sciences - Review of access, licenses and understandability. Esa Falkenroth, Emma Lagerbäck Adolphi och Berit Arheimer. (ESSI3.4)

Pan-European modelling of riverine nutrient concentrations – spatial patterns, source detection, trend analyses, scenario modelling. Alena Bartosova, Berit Arheimer, Rene Capell, Chantal Donnelly, and Johan Strömqvist.(HS2.3.8)

The Evolution of Root Zone Storage Capacity after Land Use Change. Remko C. Nijzink et al. Från SMHI har Ilias Pechlivanidis, René Capell och Berit Arheimer deltagit i arbetet. (HS10.4)

How fast is Arctic climate really changing? An insight from recent past, present day and near future coupled model simulations. Torben Koenigk et al. (IE4.6/CL3.02/AS1.18/CR1.9/OS1.8)

Dynamical downscaling of warming scenarios with NEMO-Nordic setup for the North Sea and Baltic Sea. Matthias Gröger, Elin Almroth Rosell, Helén Anderson, Lars Axell, Christain Dieterich, Moa Edman, Kari Eilola, Anders Höglund, Robinson Hordoir, Jenny Hieronymus, Bengt Karlsson, Ye Liu, Markus Meier, Per Pemberton och Sofia Saraiva. (CL4.04)

Changes in extreme sea levels in the Baltic Sea. Christian Dieterich, Matthias Gröger, Helén Andersson, Signild Nerheim, and Anette Jönsson. (CL4.04)

Fredag 22 april