Forskare diskuterar påverkan på jordsystemet i Östersjöregionen

Vad styr förändringar i salthalt och havsnivå i Östersjön? Vilka flöden och återkopplingar finns för det biogeokemiska utbytet mellan land och hav? Hur kan vi göra bättre prognoser för extremhändelser i regionen? Hur påverkar människor miljön i Östersjöregionen och kan vi modellera detta på ett realistiskt sätt? Det är några av de frågor forskare kommer att diskutera under Baltic Earth-konferensen som öppnar idag.

Nu ordnas den första internationella konferensen med fokus på jordsystemet i Östersjöregionen. På konferensen träffas runt 150 forskare från 13 länder för att diskutera hur Östersjön och dess omgivande kustområden har förändrats på grund av klimatförändringar och andra både naturliga och mänskligt skapade förändringar.

Faktorer som påverkar

Fokus på denna första konferens är “Multipla faktorer som påverkar jordsystemet i Östersjöregionen”. Syftet är att beskriva de faktorer som förändrar jordsystemet och förmågan att modellera och förstå dessa faktorer. Forskarna ska också identifiera kunskapsluckor och den forskning som behövs för att möta framtidens utmaningar.

– Vi arbetar med realistiska simuleringar av de observerade förändringarna, och möjliga scenarier för framtiden. Det hjälper oss att identifiera kunskapsluckor och forskningsbehov för de kommande åren, för att hitta lösningar på de utmaningar som står framför oss, säger Markus Meier, forskare vid SMHI och Leibnitz Institut för Östersjöforskning i Warnemünde, Tyskland.

Förstå jordsystemet

Forskarnätverket Baltic Earth vill förstå jordsystemet i Östersjöregionen på ett bättre sätt, genom att bättre förstå processer i atmosfären, på land och i vattnet och hur dessa påverkas av mänsklig aktivitet. Forskning visar att förändringar i miljön ofta beror på en kombination av faktorer, som till exempel klimatförändringar, övergödning, föroreningar, fiske och förändringar i landanvändning. Alla dessa faktorer har både vetenskapliga och samhälleliga dimensioner, vilket gör det svårt att identifiera enstaka dominerande faktorer.

Det här är den första konferensen som organiseras av Baltic Earth, ett internationellt och tvärvetenskapligt forskarnätverk i Östersjöregionen. Konferensen hålls i Nida, Litauen, längs Östersjöns södra kust.

Konferensen pågår den 13-17 juni 2016 och organiseras av det internationella Baltic Earth sekretariatet, Institutet för Kustforskning Helmholtz Centrum, Geesthacht och Leibnitz Institut för Östersjöforskning, Warnemünde, Tyskland, SMHI och Uppsala Universitet, Sverige och med Klaipeda Universitet, Litauen som lokal värd.