Forskare återskapar Europas väder

Ett omfattande analysarbete är på väg att återskapa vädret i hela Europa för de senaste 30 åren. Från marken och 30 km upp i atmosfären beskrivs bland annat nederbörd, temperatur, vindar och lufttryck. Resultatet är högintressant för både forskning och klimatanpassning.

Erik Kjellström och Per Undén, forskare vid SMHI.
Erik Kjellström och Per Undén, forskare vid SMHI.

Satellitinformation, väderobservationer och många beräkningstimmar i kraftfulla superdatorer ligger bakom återanalysen av väderdata för de senaste 30 åren. I fyra år har forskare från SMHI arbetat tillsammans med europeiska forskare inom EU-projektet EURO4M för att ta fram det unika materialet. Efterfrågan är stor. 

– Det kommer att bli den mest kompletta datamängden vi har för Europa, med en fullständig uppsättning variabler och baserad på många observationer, säger Per Undén, forskare på SMHI. 

Värdefullt när klimatet förändras

Den tredimensionella modellen skalas också ned till en tvådimensionell modell med hög upplösning som täcker hela Europa. Med data för var tredje timme och en beräkningspunkt var femte kilometer är materialet mycket användbart.

– Det här är en ny generation data som beskriver klimatet. Det vi har sett hittills är mycket verklighetstroget och användbart i utvärderingen och vidareutvecklingen av våra klimatmodeller. Vi kan också ha det som referensmaterial vid analys av klimatförändringen, som bas för beslutsfattare och för klimatanpassningsåtgärder, säger Erik Kjellström, chef för SMHIs klimatforskningsenhet Rossby Centre. 

Än så länge har forskarna slutfört de 20 år av återanalysen som gjorts inom det europeiska FP7-projektet EURO4M. SMHI fortsätter med analys av ytterligare tio år för att öka användbarheten av materialet. Data görs stegvis öppet tillgängliga från 2015.