Förnuftig planering kan ge hållbar tillväxt kring Bottniska viken

Hållbar tillväxt kan bara nås om användningen av havsområdena planeras förnuftigt, och då kan man också hitta synergier där olika aktiveter har nytta av varandra. Det är grundtanken i ett nytt forskningsprojekt som ska stödja tillväxten hos den marina näringsverksamheten i regionen runt Bottniska viken.

Bottniska viken är en betydande resurs för bland annat fiskodling och vindkraft. Det är också ett område som klimatförändringarna påverkar, alltifrån isvintrarnas stränghet till styrkan hos fiskbestånden. De snabbt växande marina näringsverksamheten och följderna av klimatförändringen kan leda till konflikter mellan olika funktioner, vilket kan skada det marina ekosystemet i Bottniska viken.

– Tillsammans ska vi sträva efter att identifiera riskerna och hitta lösningar för en hållbar användning av havet. Från SMHI ska vi beräkna hur havsområdet i Bottniska viken förändrats från 1961 och framåt, och hur den här förändringen kan tänkas fortsätta fram till år 2060, säger Kari Eilola, forskare på SMHI.

Bedömning av framtida förändring

I arbetet ska en bedömning göras av hur Bottniska viken kommer att förändras under de följande årtiondena, vilka konsekvenser som finns av klimatförändringen och hur naturtillgångarna på havsbottnen kan användas på ett hållbart sätt. Projektet ska också kartlägga riskerna med näringsverksamheten för det marina ekosystemet och utveckla nya metoder för fiskodlingen. En viktig del är att identifiera de praktiska och administrativa hindren för blå tillväxt, det vill säga den näringsverksamhet som är förknippad med havet.

Arbetet sker i projektet Smart Sea. Projektet undersöker också om den belastning på havsmiljön som beror på mänsklig verksamhet kan minskas genom att funktioner som till exempel fiskodling och produktion av vindkraft koncentreras till samma områden.

Verktyg för planering av havsområdet

Inom projektet utarbetas ett verktyg för planering av havsområdet. Med verktyget kan man bedöma riskerna som är förknippade med till exempel kustbygge, naturskyddsområden och offshore-funktioner i havsområdet. Grundtanken är att hållbar tillväxt kan nås endast om användningen av havsområdena planeras förnuftigt. Samtidigt kan synergierna mellan olika funktioner ökas.

Finland och Sverige samarbetar

Projektet Smart Sea är sexårigt och finansieringen uppgår till nästan åtta miljoner euro. Rådet för strategisk forskning vid Finlands Akademi finansierar projektet. I projektet deltar nästan 40 forskare från åtta olika institut: Finlands meteorologiska institut FMI, Finlands miljöcentral SYKE, finländska Naturresursinstitutet, Geologiska forskningscentralen, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, Helsingfors och Åbo universitet samt Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut SMHI.