Förbättrat stödsystem underlättar sanering av olja på isbelagt hav

Forskare på SMHI ska förbättra spridningsprognosen för de utsläpp som sker i Östersjön när havet är isbelagt. Arbetet ingår i ett projekt som ska underlätta riskhantering och sanering vid olyckor på Östersjön under vintern.

Is på havet förändrar spridningsvägarna vid ett utsläpp och gör att det är svårare att sanera och ta upp till exempel olja som läckt ut.

– Med förbättringar i prognosmodellen kan vi öka kunskapen om var ett utsläpp från ett fartyg tar vägen även om det ligger is på vattnet. På så sätt underlättas saneringen, säger Anders Höglund, forskare inom oceanografi på SMHI.

Ingår i verktyg för spridningsprognoser

Modellen är användbar när ett utsläpp skett, men också i planering av och riskbedömning kring fartygstrafik.

Förbättringarna ska ingå i Seatrack Web, SMHIs webbaserade verktyg för att animera hur strömmar, vindar och isläggning ändras timme för timme och hur föroreningar, exempelvis olja, förändras och driver.

Sanering av olja på vintern.
Sanering av olja på vintern. Ett isbelagt hav gör att ett utsläpp av till exempel olja kan frysa in i isen, lagras i håligheter under isen eller fraktas med strömmar under isen långt ifrån olycksplatsen. Foto Kustbevakningen

Länder kring Östersjön samverkar

Utvecklingen sker inom projektet STORMWINDS som handlar om strategisk och operativ riskhantering vintertid för maritima transportsystem i dagens och framtida klimat. Projektet leds av Aalto Universitet i Finland med projektmedlemmar från Finland, Estland, Ryssland och Sverige. Det finansieras av BONUS-programmet, med Formas som svensk medfinansiär. Projektet pågår i tre år.

BONUS finansierar forskning och utveckling i Östersjön under perioden 2010-2017. Programmet ska föra samman forskare från marina, maritima och socioekonomiska sektorer för att säkerställa en stark vetenskapligt kunskapsbas kring de många utmaningar som Östersjöregionen står inför.