Förändring i havsmiljön i Östersjön hotar blåstången

Pågående forskning, där bland annat SMHI och Göteborgs universitet deltar, tyder på att blåstången kan komma att försvinna från norra Östersjön redan i slutet av seklet om klimatet förändras i en hög takt. Detta skulle kunna påverka stora delar av ekosystemet i Östersjön. 

Klimatscenarier för norra Östersjön visar att tillrinningen från floder kan öka med upp till 20 procent årligen, vilket skulle innebära att salthalten sjunker väsentligt. Mer näringsämnen från land samtidigt som temperaturen i vattnet ökar, gör att förutsättningarna i den marina miljön förändras.

– Sett till hur lång tid evolutionen har haft på sig att utveckla arter som är anpassade till de omgivningar de finns i, så är den förändring i havsmiljön vi ser i våra beräkningar väldigt snabb, säger Helén Andersson, forskare inom oceanografi och havsmiljö på SMHI.

Blåstång
Med sitt upprätta växtsätt är blåstången ett skydd för många yngel och småarter.

Barnkammare i blåstången

Blåstången räknas som en nyckelart som fungerar som en barnkammare. Med sitt upprätta växtsätt är den skydd för många yngel och småarter.

– Vi ser inte att det idag finns någon annan växt som skulle kunna ta blåstångens plats i ekosystemet. Andra alger är mer fintrådiga och ger inte den tredimensionella miljö som blåstången gör, säger Helén Andersson.

Speciella förutsättningar

Redan idag är det relativt få arter som trivs i Östersjöns bräckta vatten. Problem med övergödning och ett varmare klimat ger ett hav med mer alger, giftiga algblomningar och fler döda bottnar. Det påverkar både djurliv och turism.

– Att en nyckelart riskerar att försvinna redan mot slutet av seklet ökar behovet av åtgärder för att minska näringsämnena och begränsa klimatförändringen. Det kan komma nya arter som trivs, men det är viktigt att följa utvecklingen så att vi i tid förstår förändringarna, säger Helén Andersson.