Europeisk tjänst för luftkvalitet i fokus på kommande användarmöte

Luften i atmosfären innehåller en rad ämnen som påverkar både människor och natur. Avgaser och partiklar från trafik, pollen, ozon och brandrök – listan kan göras lång. SMHI medverkar i ett europeiskt samarbete som ger information om luftkvalitet via en webbtjänst och öppna data. Nu bjuds användare in för att lära sig mer om tjänsten och att vara med och påverka det kommande innehållet.

Vedrök från en skorsten
Luften i atmosfären innehåller en rad ämnen som påverkar både människor och natur. Avgaser och partiklar från trafik, pollen, ozon och brandrök är några exempel.

Inom det europeiska Copernicusprogrammet för övervakning och observation av jorden har en tjänst för luftkvalitet i Europa byggts upp, Copernicus Atmosphere Monitoring Service, CAMS. Nu bjuder SMHI tillsammans med Naturvårdsverket och företrädare för Copernicus in till ett användarmöte för att öka användningen av tjänsten och ge användarna möjlighet att påverka innehållet.

– Både den som arbetar med luftkvalitetsfrågor på myndigheter och kommuner, och den som är konsult inom luftkvalitet har nytta av att upptäcka möjligheterna med de data och prognoser som finns öppet tillgängliga via webbtjänsten, säger Erik Engström, klimatolog på SMHI.

– Vi bjuder därför in till ett användarmöte där vi demonstrerar de olika tjänsterna som finns idag. Vi vill också lyssna på användarnas behov och önskemål för att kunna vidareutveckla tjänsten med största samhällsnytta, säger Lena Strömbäck, enhetschef för luftmiljöforskningen på SMHI.

Om användarmötet 26 november 2018

Användarmötet arrangeras av Copernicus tillsammans med SMHI och Naturvårdsverket den 26 november 2018, på Naturvårdsverket i Stockholm. Mötet riktar sig till dig som använder luftmiljödata och kan ha nytta av de tjänster som finns öppet tillgängliga via CAMS. Fullständig inbjudan med agenda och registrering av deltagare finns på Webbplatsen för användarmötet inom CAMS.

Om webbtjänsten CAMS

Copernicus Atmosphere Monitoring Service, CAMS, är en webbtjänst med en mängd öppet tillgängliga luftkvalitetsdata. I webbtjänsten går det att hitta prognoser och spridningsberäkning för till exempel kvävedioxid, svaveldioxid, kolmonoxid, ozon, partiklar och pollen. Webbtjänsten innehåller också återanalyser av historiska data, som kan användas för uppföljning av luftkvaliteten under längre tidsperioder.

Copernicus Atmosphere Monitoring Service, CAMS