EU-projekt visar värdet av öppenhet inom forskning

Efter fyra år med forskning och utveckling visar resultaten från ett EU-projekt att öppenhet är framgångsrikt. SMHI har koordinerat projektet som utvecklat både informationstjänster och ett virtuellt forskningslabb. Nu hittar både kunder och forskare praktisk användning av de öppna tjänsterna. 

Fjorton kommersiella informationstjänster för bättre vattenhantering och beredskap i Europa samt ett virtuellt forskningslabb med flera publicerade experiment – det är några av resultaten från det fyraåriga EU-projektet Switch-On som SMHI har koordinerat. Nu avslutas projektet och redan nu har 35 betalande kunder runt om i Europa upptäckt nyttan med de nya tjänsterna. Ett 60-tal forskare från 16 länder är knutna till det öppna labbet.

– Vi startade projektet 2013 från de EU-direktiv och strategier som fanns då kring öppna data. Fyra år är en lång tid och ungefär halvvägs i projektet så lanserade EU-kommissionen den nya visionen kring värdet av öppenhet inom forskning och innovation. Den passade perfekt med det vi höll på med, så vi satte som nytt mål att införa de tre Ö:na i praktiken, berättar Berit Arheimer, chef för den hydrologiska forskningen vid SMHI och koordinator för Switch-On.

De tre Ö:na i EU-kommissionens vision handlar om Öppen innovation, Öppen vetenskap och Öppenhet mot världen.

Öppen och innovativ vetenskap

I snabb takt och med ett agilt arbetssätt jobbade de 15 projektpartnerna från sju länder fram de 14 webbaserade tjänsterna som vänder sig till flera olika kundsegment inom vattenområdet. Gemensamt är att tjänsterna stödjer ett säkrare och mer hållbart samhälle.

Projektet utvecklade också en plattform för öppet samarbete under forskningsprocessen, ett virtuellt vattenlaboratorium. Där kan deltagarna samarbeta och ta del av varandras experiment redan innan de publiceras, samt kontrollera varandras arbetsflöde för publicerade resultat. Det snabbar på framstegen inom forskningen och gör den öppen för granskning.

– Jag är verkligen jättestolt över hur vi faktiskt lyckades ta fram bra konkreta exempel för alla Ö:na och att flera av dem verkar överleva även nu när projektet är slut, säger Berit Arheimer.

Små och medelstora företag engagerade

I projektet har de samarbetat med små och medelstora företag runt om i Europa, för att kommersialisera produkterna. Vid projektets slut har samtliga tjänster affärsplaner och tio av dem har redan betalande kunder som jobbar med till exempel varningstjänst, handläggning av miljöärenden, stadsplanering, bevattning, vattenkraft och turism.

– Nu tar respektive produktägare över tjänsterna. Förhoppningsvis räcker kundkretsen för att fortsätta driva utvecklingen och attrahera nya kunder till företagen även efter projektets slut, säger Berit Arheimer.

EU-projektet Switch-On har drivits inom EU:s sjunde ramprogram för utveckling inom forskning och teknik, FP7. Totalt har projektet haft en budget på 75 miljoner kronor.

Switch-On-montern under slutkonferensen
I samband med Porto Water Innovation Week höll projektet Switch-On sin slutkonferens. Då kunde besökare diskutera med produktägarna i projektets monter. Förstora Bild