EU-projekt visar effekter av två graders uppvärmning

Vad blir effekterna av en global uppvärmning på 2ºC? Det kommer att studeras i det fyraåriga europeiska forskningsprojektet IMPACT2C. Syftet är att bedöma risker, sårbarheter och kostnader för samhället.

Projektet riktar sig mot Europa och några av de mest utsatta regionerna i andra delar av världen: Bangladesh, Maldiverna samt Nilens och Nigerflodens avrinningsområden i Afrika.

Forskningen ska visa på den globala uppvärmningens effekter på en rad områden såsom: energi, infrastruktur, turism, skogsbruk, jordbruk, ekosystem och hälsa.

Målet med projektet är att hitta passande strategier inom politik, teknisk utveckling och samhällsuppbyggnad för att förbättra situationen för de mest utsatta. Resultaten kommer att peka på vilka områden som lättare kan anpassas till uppvärmningen och inom vilka områden som det behövs ytterligare insatser.

Scenarier för olika regioner

impact2logo

IMPACT2C kommer att ta fram scenarier och statistik för klimatförändringen, anpassat till de behov som finns för olika regioner. Ett mål är att ge beslutsfattare bättre underlag.

SMHIs roll i projektet är dels att bidra med resultat från regionala och globala klimatmodeller. Dessutom ska man göra effektstudier inom hydrologi, luftkvalitet och hälsa.

- Än så länge vet man inte så mycket om vilka effekter som blir av en två graders global uppvärmning, säger Erik Kjellström, klimatforskare och projektledare inom SMHI.

- Projektet kommer studera många olika faktorer som påverkar och fokusera på de mest sårbara områdena på lokal och regional nivå.