EU-projekt förbättrar klimatmodeller

Det nya europeiska forskningsprojektet EMBRACE kommer att ge bättre klimatmodeller och därmed en säkrare bild av framtidens klimatförändringar. Resultaten underlättar för att fatta beslut om utsläppsminskning och klimatanpassning. SMHI leder det fyraåriga projektet.

Arbetet inom EMBRACE går ut på att förbättra jordsystemmodeller, som kopplar samman modeller för olika delar av klimatsystemet. Land-, hav- och atmosfärmodeller ger resultat som sedan analyseras gemensamt utifrån påverkan på klimatet.
 
Dessutom studeras jordsystemmodellernas förmåga att simulera plötsliga och permanenta förändringar i klimatet.

De förbättrade modellerna är användbara för klimatarbete på både nationell och regional nivå. Utifrån det kan man göra bättre bedömningar om var, när och hur klimatförändringarna inträffar.
 

Embracelogga

- Jordsystemmodellerna är ett grundläggande verktyg för att bedöma klimatförändringar. Genom att vi förbättrar modellerna kommer det att ge en mer tillförlitlig information som grund för beslut, säger Colin Jones, forskningschef vid Rossby Centre på SMHI och koordinator för projektet.

EMBRACE står för Earth System Model Bias Reduction and Assessing Abrupt Climate Change.