ECDS lanserar ny, mer lättnavigerad dataportal för öppen tillgång till forskningsdata

Nu lanserar ECDS en ny mer lättnavigerad dataportal för öppen tillgång till forskningsdata. Portalen innehåller data från svensk forskning inom miljö och klimat. 

– Nu blir det ännu lättare att både söka och dela med sig av sina forskningsdata, säger Kerstin Konitzer, verksamhetsledare för ECDS, också känt som Miljö- och klimatdatacentrum Sverige.

I ECDS dataportal kan användare ladda ner forskningsdata. Inloggade användare kan själva ladda upp sina data via ett enkelt gränssnitt där metadata och data läggs in.

– Att dela med sig av sina forskningsdata ligger i tiden och ökar nyttan av forskningen. Genom att redan insamlade forskningsdata blir öppet tillgängliga kan de användas i fler projekt, och på det viset ökar samhällsnyttan av forskningen, säger Kerstin Konitzer.

Positiva reaktioner från användare

– Vi har fått positiv återkoppling från de användare som fått chansen att utforska dataportalen under utvecklingsfasen. Vi har fått höra att det är ett stort lyft, att det är lätt att både dela med sig av sina egna data och söka efter andras forskningsdata, säger Kerstin Konitzer.

ECDS nya portal bygger på verktyget CKAN, en programvara med öppen källkod som är vanlig i liknande portaler internationellt. Valet av programvara för portalen underlättar datautbyten mellan olika tjänster.

– Vi har nu en bra grund att bygga vidare på för att koppla ihop ECDS portal med andra portaler för att tillgängliggöra data. Vi har också fått flera förslag till fortsatt utveckling, och vi kommer nu att arbeta vidare för att förbättra portalen ytterligare, säger Thierry Barusta, teknisk projektledare inom ECDS.

Utforska ECDS nya dataportal

Utforska data i ECDS nya portal ecds.se.

ECDS, Environment Climate Data Sweden, är en infrastruktur i form av en dataportal och ett team som stödjer forskare i att öppet dela och tillgängliggöra forskningsdata inom miljö- och klimatområdet. SMHI är värd för ECDS, som finansieras av Vetenskapsrådet.