ECDS dataportal drivs vidare på SND

ECDS dataportal för att tillgängliggöra miljö- och klimatdata drivs nu på SND, Svensk Nationell Datatjänst, vid Göteborgs universitet.

SND, Svensk Nationell Datatjänst vid Göteborgs Universitet, har tagit över driften av ECDS dataportal från SMHI. SND driver motsvarande dataportal inom humaniora, samhällsvetenskap, medicin och hälsa och har lång erfarenhet av att hantera och tillgängliggöra data från forskning.

De data och metadata som finns registrerade i ECDS portal är fortsatt tillgängliga. Registrerade användare kan logga in och administrera sina data på samma sätt som förut. Dataportalen har kvar sin adress, www.ecds.se.

Har du frågor eller vill komma i kontakt med ECDS, skicka ett e-mejl till ecds@snd.gu.se eller använd kontaktuppgifter från dataportalens kontaktsida.