ECDS databas migreras till SND

ECDS databas migreras till SND. Du kan fortfarande söka efter klimat- och miljödata via ecds.se, men besök SND för att publicera data och metadata. 

ECDS, Environment Climate Data Sweden, var ett infrastrukturprojekt för att förbättra svenska forskares tillgång till miljö- och klimatdata. ECDS dataportal drivs nu av SND, Svensk Nationell Datatjänst vid Göteborgs universitet. 

SND - Svensk Nationell Datatjänst

SND - Beskriv och lämna in data