Detaljerade klimatberäkningar samordnas

Helt nytt underlag för att arbeta med effekter av klimatförändringar håller på att växa fram. Genom internationell forskning samordnas högupplösta regionala klimatberäkningar. SMHI är en av huvudaktörerna i programmet CORDEX som omfattar huvuddelen av världens befolkade landområden, med första fokus på utvecklingsländer.

En rad länder samarbetar nu för att åstadkomma högupplösta, regionala klimatberäkningar för stora delar av världen. Klimatunderlaget ska främst kunna användas i beslutsfattande för att förstå effekter av klimatförändringar och arbeta med anpassning, men även för vidare forskning.

Många utvecklingsländer har idag inte tillgång till detaljerad klimatinformation. Först på tur står klimatscenarier för utvecklingsländer och framförallt Afrika.

- Lokala förändringar i klimatet, som frekvensen intensiva regn eller långa perioder med torka, har stor betydelse för lokalbefolkning och ekosystem.

- Därför är det viktigt att få tillgång till detaljerad information om eventuella förändringar. Exempelvis ser vi redan nu i regionala scenarier att risken ökar för ytterligare torka för delar av Afrika. Det säger Colin Jones, chef för SMHIs klimatforskning Rossby Centre och koordinator inom CORDEX-programmet.

Brett spann klimatscenarier

Principen bakom den nya klimatinformationen bygger på att dryga 10-talet olika regionala klimatmodeller räknar fram scenarier över ett utvalt geografiskt område. Ett flertal globala modeller används för att ge indata till de regionala klimatmodellerna.

Med tre alternativa utsläppsnivåer som grund för beräkningarna kommer resultatet att bli ett brett spann med klimatscenarier. Samma metodik har utprovats inom Europa, bland annat inom EU-projektet ENSEMBLES. Bland modellerna används SMHIs egen modell RCA.

- Genom att ta fram hela ensembler med klimatscenarier ökar användbarheten av informationen. Där flera modeller visar liknande information får vi starka signaler om det framtida klimatet - eller motsatt där många modeller ger skilda bud, då vet vi att informationen inte är lika säker.

Beräkningar jämförs med observationer

Arbetet med att anpassa modellerna för aktuellt geografiskt område är tidskrävande. Med utgångspunkt från globala modeller skalas beräkningarna ner till regional nivå, där kontrollberäkningar för de senaste årtiondena äger rum för att sedan jämföras med observationer.

När de regionala modellerna är injusterade kan scenarierna börja räknas fram, något som kräver enorma mängder datorkapacitet. Målet är att ha en första ensemble framme för Afrika till nästa sommar.
 

Cordex
De första resultaten i CORDEX är beräkningar över den observerade tiden 1989-2008. Genom att jämföra med klimatobservationer får forskarna tydliga signaler om modellernas kvalitet och var förbättring behövs. Bilderna visar medelnederbörd under norra halvklotets vintersäsong. Till vänster observationer baserade på satellitinformation och till höger beräkningar, ett medelvärde för flera regionala klimatmodeller.

Underlag för FNs klimatpanel

Ett viktigt led i CORDEX-arbetet är att föra över kunskap till utvecklingsländerna. För Afrikas del medverkar framstående forskare från flera länder med utvärdering av modeller och resultat. Alla resultat från programmet kommer att finnas fritt tillgängligt i enhetliga och internationellt standardiserade dataformat.

Den nyligen avslutade stora konferensen med FN-organet WMO handlade bland annat om klimattjänster. Enligt planerna kommer resultaten från CORDEX att ingå i detta arbete.

De nya beräkningarna kommer att kunna användas inom berörda länder men blir också ett underlag till nästa utvärdering från FNs klimatpanel IPCC.
 
Förutom för Afrika deltar SMHI i CORDEX med regionala beräkningar för Sydamerika, Arktis och Europa.

CORDEX står för Coordinated Regional Downscaling Experiment, och bedrivs inom ramen för FNs klimatforskning World Climate Research Programme.

 

Relaterad läsning

FN-organet WMOs tre veckor långa världskongress handlar bland annat om nya klimattjänster som ska utvecklas och som riktar sig främst till utvecklingsländerna.


Tidigare nyhetsartikel om projektet ENSEMBLES
Ny forskning om Europas klimat

Cordex presenterades nyligen vid ett seminarium arrangerat av forskningsprogrammet Mistra-SWECIA.
New and improved coordinated Global and Regional Climate Change Projections: CMIP5 and CORDEX