CORDEX vetenskapliga team planerar samarbete kring kommande klimatmodellering

Sedan årsskiftet är det internationella projektkontoret för CORDEX, IPOC, upprättat på SMHI. Nyligen träffades CORDEX vetenskapligt rådgivande team för att planera kommande aktiviteter som ska stärka den regionala klimatmodelleringen.

CORDEX-nätverket är skapat utifrån behovet av mer detaljerat underlag om framtida klimat. Idag finns regionala klimatscenarier över större delen av världens landområden. För att världens länder aktivt ska kunna arbeta med klimateffekter och anpassning till framtida klimat behövs ännu mer specifik och anpassad information. Där har CORDEX en fortsatt viktig roll i koordineringen av forskningen för att ta fram informationen.

– CORDEX bidrar med global koordinering för att utveckla den regionala nedskalningen av klimatscenarier. Det är en viktigt för att tillhandahålla trovärdig klimatinformation som går att agera på i ett bredare sammanhang, säger Bill Gutowski, en av CORDEX vetenskapligt rådgivande teams vice ordföranden.

CORDEX vetenskapligt rådgivande team
CORDEX vetenskapligt rådgivande team vid ett planeringsmöte i Norrköping arrangerat av Internationella projektkontoret för CORDEX, IPOC.

SMHI värd för Internationella projektkontoret för CORDEX

Eleanor ORourke
Eleanor O'Rourke är föreståndare för Internationella projektkontoret för CORDEX, IPOC.

Det var under 2014 som klimatforskningsprogrammet WCRP utsåg SMHI som värd för Internationella projektkontoret för CORDEX (IPOC). Det ska stödja utveckling av klimatmodeller och beräkningar av framtida klimat och främja samarbetet mellan olika regioner och länder med speciellt fokus på kunskapsuppbyggnad i utvecklingsländer.

Eleanor O’Rourke har utsetts till föreståndare för IPOC. Hon kommer från SMHIs klimatforskningsenhet Rossby Centre, där hon bland annat arbetat med projektledning inom EU-projekt och med CORDEX. Nu ska hon alltså leda IPOC och aktiviteterna som ska främja samarbetet inom CORDEX.

– Etableringen av IPOC ger bättre koordinering, stöd och marknadsföring av CORDEX-aktiviteter världen runt. Det säkerställer också att både vetenskapliga och samhälleliga fördelar med initiativet uppnås i största utsträckning, säger Eleanor O’Rourke.

Några aktiviteter under året som kommer

Under kommande året ska IPOC bland annat stödja CORDEX-initiativ för Asien och Afrika, ett möte inom CORDEX-Sydamerika om biodiversitet och en workshop om empirisk statistisk nedskalning i Sydafrika.