Bilateralt projekt mellan Sverige och Brasilien ska öka kunskap om värme i städer

I ett nytt bilateralt projekt mellan Sverige och Brasilien ska forskare och experter dela kunskap om värme i städer. Kontakter har knutits med den brasilianska staden Fortaleza, där de nu ska arbeta med urbant klimat och strålningskartering för att se hur värmen fördelas i staden och hitta stadens svalkande miljöer. Målet är att kunskapen om svalkande miljöer ska förbättra stadsplaneringen när staden växer och klimatet förändras.

Fortaleza är en stad vid Atlantkusten i nordöstra Brasilien med 2,6 miljoner invånare (närmare 4 miljoner i hela storstadsområdet). Med sitt läge nära ekvatorn är klimatet tropiskt, med värme året om.

– Klimatet och hur människan svarar på extremsituationer skiljer sig från det vi har i Sverige och Europa, men även i Brasilien har de problem med värmeböljor som för med sig en ökad dödlighet. Vi ska nu sätta oss in i den problematik de har och dela kunskap med varandra, berättar Jorge Amorim. Han är forskningsledare för området luftmiljö i städer på SMHI.

Stranden i Fortaleza, Brasilien
I ett bilateralt projekt mellan Sverige och Brasilien ska ett samarbete med Fortaleza i nordöstra Brasilien byggas upp. Det ska öka kunskapen om svalkande miljöer i städer, vilket kan förbättra stadsplaneringen när staden växer och klimatet förändras.

Kartläggning visar variationer

I flera klimatprojekt, speciellt kring värmeböljor, har SMHIs forskare utvecklat verktyg för att kartlägga hur värmen fördelas i städer, till exempel med så kallad strålningskartering. För även om staden generellt sett är varmare än omgivande landsbygd, så finns det stora lokala variationer i staden. Genom inslag av svalkande miljöer, såsom trädplantering, parker och vattenytor, kan den upplevda temperaturen sänkas.

– Vi vill förstå deras behov och hur de angriper frågan. De får testa våra modellverktyg och vi undersöker hur de kan använda och dra nytta av den information som de ger. Samtidigt får vi ta del av deras kunskap om värmeböljor och hur svalkande miljöer kan skapas, så det är ett ömsesidigt utbyte, säger Jorge Amorim.

Kunskapsutbyte mellan länder

Men trots att både klimat, kultur och vana vid värme skiljer sig mellan länderna, tror Jorge Amorim att vi har mycket att lära från andra delar av världen, när klimatet förändras i Sverige. 

– Värmeböljor är en risk, och vi måste anpassa oss till den. Här kan vi lära av andra länder med mer erfarenhet.

Projektet har just startat och nu etableras kontakter med relevanta representanter från kommunen och forskare från universitetet i Fortaleza. SMHI samarbetar med det svenska företaget ”U&We”, som har ett långvarigt etablerat nätverk i Brasilien.