Bättre prognoser vid risk för nedisning av vindkraftverk

Lokala väderprognoser för områden med vindkraft ger kunskap om när vindkraftverk riskerar problem med nedisning. Nu ska prognoserna utvecklas för att beslutsunderlagen ska bli bättre.

Nedisning är ett välkänt problem vid vindkraft i kallt klimat. SMHI har kartlagt hur förutsättningarna för nedisning ser ut. Nu arbetar forskare med vidareutveckling av prognoser som visar risk för nedisning av vindkraftverk.

Utveckling förbättrar beslutsunderlag

Bild på vindkraftverk i vintermiljö

En ensembleprognos består av flera parallella prognosberäkningar. Med modellförbättringar och utveckling av ensembleprognoser kan osäkerheten i prognosen bedömas bättre.

– Vi ska nu förbättra modellerna och utveckla ensembleprognoser för de kommande två dygnen, som en metod att beräkna osäkerheter i prognoser. Vi kommer också titta mer på beräkningar av produktionsförluster på grund av nedisning, berättar Esbjörn Olsson, forskare på SMHI.

Undviker produktionsförluster

Genom att välja rätt placering även sett till risk för nedisning, så kan man undvika produktionsförluster redan i planeringsstadiet av nya vindkraftverk.

– Med bättre verktyg för modellering av nedisning kan vi ge bättre beslutsunderlag redan vid etablering av vindkraftverk i områden där risk för nedisning förekommer, säger Esbjörn Olsson.

Projektet är finansierat av Energimyndigheten och leds av Uppsala universitet. SMHI deltar tillsammans med Weathertech Scandinavia AB och Vattenfall Vindkraft AB.