Bättre infrastruktur för fortsatt utveckling av klimatmodeller

Mer komplexa klimatmodeller ställer stora krav på en fungerande datormiljö. I ett nystartat EU-projekt utvecklar och förenklar SMHI samarbeten mellan forskare genom att bygga upp infrastruktur och stödtjänster för klimatforskning.

Klimatmodellerna som används för att göra beräkningar över framtidens klimat blir mer och mer avancerade. De går mot högre upplösning och innehåller allt fler detaljer och processer. Det gör att de kräver tillgång till allt större superdatorer och bättre infrastruktur för att fungera.

– Avancerade modeller gör det svårt för forskare att ta hand om all data om det inte finns en infrastruktur som underlättar. I det här projektet tar vi hand om många dagliga problem för klimatforskare, säger Uwe Fladrich, vetenskaplig koordinator för SMHIs medverkan i projektet.

Bättre möjligheter att använda data

Till grund för FNs klimatpanel IPCCs nästa utvärdering som ska presenteras i september i år ligger klimatberäkningar från CMIP5. SMHI har bidragit med data från den globala jordsystemmodellen EC-Earth.

– Vi förbättrar bland annat möjligheterna att använda dessa data på ett bättre sätt, genom att tillgängliggöra dokumentation och införa kvalitetskontroller. Vi skapar också webbtjänster till stöd för andra forskargrupper som ska använda modellerna, säger Uwe Fladrich.

Projektet IS-ENES2, InfraStructure for the European Network for Earth System Modelling eller Infrastruktur för europeiska nätverket för jordsystemmodellering, startade under våren 2013 och ska pågå i fyra år. SMHIs åtagande omfattar tre delar, förbättrade samarbetsmöjligheter, förbättringar för forskningsdata och modeller, samt stödjande webbtjänster.

Projektet finansieras av EUs sjunde ramprogram för forskning och utveckling, FP7.

CMIP5 står för Coupled Model Intercomparison Project Phase 5 och är ett globalt samarbete kring klimatberäkningar. CMIP5 är etablerat av World Climate Research Programme.