BalticApp ska samla information om läget i Östersjön

En kommande mobilapp ska ge allmänheten information om miljötillståndet i Östersjön. Genom appen ska var och en också kunna ge sin bedömning av miljön på en viss plats. Det treåriga BONUS-projektet BalticAPP ska ta fram verktyget.

Turismen kring Östersjön är mycket beroende av den framtida miljön i havet. Ett nytt sätt att förmedla information om tillståndet i Östersjön är via den mobilapp som projektet BalticAPP ska ta fram.

– I projektet ska vi titta på vilka indikatorer som är intressanta och sedan ska vi med våra havsmodeller över Östersjön räkna fram hur det ser ut i framtiden för dessa indikatorer. Det kan vara hur förutsättningarna för algblomningar ser ut eller hur issituationen i Östersjön kommer att utvecklas framöver, säger Markus Meier, forskare inom oceanografi på SMHI.

Alla kan bidra med bedömning

Via appen ska allmänheten också kunna göra sin bedömning av miljön, till exempel om alger påverkar möjligheten att bada på en viss plats.

Inom projektet ska en grupp samhällsvetenskapliga och ekonomiska forskare också titta på effekter i samhället av en framtida miljöförändring, så kallade socioekonomiska konsekvenser.

Turism beroende av fin miljö

– Detta är mycket intressant för hela turistindustrin, eftersom den behöver en fin miljö för att vara attraktiv, och vi hoppas att vi kan bidra till att denna information blir lättillgänglig och att allmänheten också får vara med och göra sin bedömning, säger Markus Meier.

Projektet BalticAPP, Wellbeing from the Baltic Sea – applications combining natural science and economics, finansieras av BONUS-programmet och pågår i tre år. Det koordineras av Helsingfors universitet och SMHI deltar i projektet tillsammans med forskare från Finland, Danmark, Tyskland, Polen och Sverige. Formas är svensk medfinansiär.

BONUS finansierar forskning och utveckling i Östersjön under perioden 2010-2017. Programmet ska föra samman forskare från marina, maritima och socioekonomiska sektorer för att säkerställa en stark vetenskapligt kunskapsbas kring de många utmaningar som Östersjöregionen står inför.