Arktis havsis kan smälta snabbare

Ny forskning vid SMHI visar att sommaristäcket till havs över Arktis kan vara borta vid seklets mitt. Det motsvarar en snabbare förändring jämfört med tidigare scenarier.

Utbredningen av sommaristäcket till havs i Arktis har varit på en låg nivå under senare tid. 2007 är hittills det år med allra minst is. I framtidsscenarierna fortsätter också isen långsiktigt att minska, samtidigt som variationen år från år ökar.

- Isens utbredning under sommartid representerar mer markanta förändringar än under andra årstider, säger klimatforskare Ralf Döscher och Torben Königk.

- Det är viktigt att följa utvecklingen bland annat för att studera klimatets långsiktiga trender. Förändringarna ger naturligtvis också stora konsekvenser för hela regionen.

Perioder med snabb minskning

Helt nya beräkningar vid SMHI bekräftar att havsisens förändring kan ske snabbare än vad många tidigare scenarier visat.

De senaste resultaten pekar på flera perioder med snabb minskning men också andra perioder med viss återfrysning. Ungefär efter år 2050 kan Arktis vara så gott som helt isfritt till havs under sensommartid.

Enligt flera scenarier sker bara mindre återfrysningar av isen efter 2060.

Regionala beräkningsmodeller

Klimatberäkningar över Arktis innehåller stora osäkerheter, till exempel beroende på mycket komplexa samband i havet och interaktion mellan is och atmosfär.

Många av de tidigare klimatberäkningarna för Arktis baseras på globala modeller. Genom att använda regionala modeller kan simuleringarna göras mer finskaliga och mer anpassade efter lokala förhållanden.

SMHIs senaste klimatscenarier för Arktis är gjorda med hjälp av en regional modell för atmosfär och hav, Rossby Centre Atmosphere Ocean climate model (RCAO).