Ansök om plats på sommarskola på Askö senast 30 maj

Forskarstuderande och forskare i början av karriären välkomnas söka till sommarskola på temat ”Effekter av klimatförändringen på den marina miljön med speciellt fokus på förändrade extremer”.

Sommarskolan arrangeras 24-30 augusti, och ansökan ska vara insänd senast 30 maj 2015.

Arrangörer är BEAM, Baltic Ecosystem Adaptive Management, vid Stockholms universitet och forskningsprogrammet Baltic Earth.

Forskare knutna till SMHI föreläser under kursen: Markus Meier, Erik Kjellström, Helen Andersson och . 

Mer information om sommarskolan finns på

Baltic Earths webbplats om sommarskolan (på engelska)

.

Somamrskola forskarstuderanden