Aktuell klimatinformation ger långsiktigt hållbar havsplanering

Den globala klimatförändringen kommer att påverka haven och de marina ekosystemen under lång tid framöver. Aktuell information om pågående och kommande klimatförändringar ska nu föras in i svensk havsplanering. SMHI leder projektet där olika intressegrupper också ska involveras i arbetet för att skapa lättanvänd information.

Sveriges har en av Europas längsta kuster. Att färdas längs kusten från Strömstad i väster till Haparanda i norr ger en resa på 240 mil. För att många intressegrupper ska kunna samsas om havet leder Havs- och vattenmyndigheten arbetet med den havsplanering som ska bidra till en hållbar och effektiv användning av havet, nu och i framtiden.

– Vi har en pågående och snabb klimatförändring som påverkar havet såväl som andra miljöer. Nu ska vi införliva den senaste klimatinformationen i det beslutsunderlag för havsplanering som Havs- och vattenmyndigheten tar fram. Först när vi också tar hänsyn till klimatförändringen kan vi få en långsiktigt hållbar planering för våra hav, säger Iréne Wåhlström, forskare på SMHI och projektledare för projektet ClimeMarine.

Algblomning mellan Gotland och Öland 2015-08-10
Havsplanering är en snabbt växande kunskap i Sverige och globalt som kan skapa jobb och tillväxt och samtidigt bidra till att de marina ekosystemen kan bevaras och utvecklas. Men hur påverkar klimatförändringarna de miljömässiga, sociala och ekonomiska möjligheterna för våra havsområden? Foto Kustbevakningen

Involvera intressegrupper

Under projektets gång ska de medverkande forskarna och experterna ha en kontinuerlig dialog med intressegrupper som berörs av havsplaneringen. De ska undersöka vilka frågeställningar som finns, hur informationen kan användas i olika besluts- och planeringsprocesser samt hur intressenterna förhåller sig till de osäkerheter som finns i den framtida klimatförändringen, i beslutsprocesser för bland annat klimatanpassning.

Projektet ClimeMarine leds av SMHI, och medverkar gör också Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Göteborgs universitet. Aktuell klimatinformation kommer att integreras i Havs- och vattenmyndighetens bedömningsmetod för marin förvaltning, Symphony. Projektet pågår till och med år 2020 och finansieras av Formas nationella forskningsprogram för klimat.

Havsplanering tema för seminarium i Almedalen

Havsplanering är en snabbt växande kunskap i Sverige och globalt som kan skapa jobb och tillväxt och samtidigt bidra till att de marina ekosystemen kan bevaras och utvecklas. Men hur påverkar klimatförändringarna de miljömässiga, sociala och ekonomiska möjligheterna för våra havsområden?

Välkommen till seminariet "Havsplaneringen i en föränderlig värld" i Almedalen måndagen den 2 juli kl 14-15 ombord på Ocean Surveyor i Visby hamn (kajplats 1). Du är välkommen att lyssna till SMHI som tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten och SGU belyser frågor om klimat och havsplanering och som tillsammans ska föra in aktuell information om den pågående klimatförändringen i havsplaneringen för att skapa en långsiktigt hållbar planering. 

Havsplanering i en föränderlig värld - Almedalsprogrammet